Stichting Goed – Grenzeloos Onder Een Dak. Wij geven Nederlanders in het buitenland een stem!

Politiek neutrale belangenorganisatie

De essentie van de Stichting GOED is brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland.

Samen zijn we sterker

Stichting GOED streeft naar samenwerking met andere organisaties in het buitenland of in Nederland om gezamenlijk de algemene belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen. Interesse om samen een project te starten of kennis en informatie uit te wisselen? Neem contact met ons op. Maar ook de ondersteuning van Nederlanders in het buitenland is belangrijk.

De overheid

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als één vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

De vertegenwoordiging van de Stichting GOED in Nederland zal afhankelijk zijn van beschikbare middelen. Waar mogelijk zullen we aanwezig zijn bij openbare gelegenheden, waarin de belangen van Nederlanders over de grenzen ter sprake zouden kunnen komen.

We onderhouden contacten met diverse overheids- instanties zoals de ministeries, de Sociale VerzekeringsBank (SVB), het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Nationale Ombudsman, DigiD, Belastingdienst Buitenland, IND, de Digitale Overheid, Bank & Verzekeringsmaatschappij, diverse koepelorganisaties zoals de Pensioenfederatie e.d. Wanneer nodig hebben we contact met de vaste kamercommissies en de politiek.

Stichting GOED

De essentie van de Stichting GOED is middels verbinden en samenwerken, brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland. Denk hierbij aan specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met het wonen en/of werken in het buitenland en met het instandhouden van het Nederlanderschap. Denk aan dubbele nationaliteit, verlies Nederlanderschap, Digitale Overheid, Consulaire Zaken, Pensioen, Zorg en AOW, Nederlands Onderwijs buitenland etc.

Voorstel om met terugwerkende kracht het Nederlanderschap dat van rechtswege verloren is gegaan, onder bepaalde omstandigheden, te herkrijgen. Stichting GOED heeft, de reactie op de Internet Consultatie hierover, mede ondertekend.

De GOED Poll

Is het terecht dat de niet-EU partners van Nederlanders verplicht moeten inburgeren?

Zie hier de resulaten van alle voorgaande polls

Projecten

Stichting GOED richt zich op problemen en knelpunten, waar Nederlanders in het buitenland, vaak tegen aanlopen.

Behalve algemene representatie, lobbying, voorlichting en beïnvloeding houdt de Stichting zich bezig met projectmatig onderzoek naar specifieke zaken die haar doelgroep kan raken en waaromtrent adequate voorlichting gegeven moet worden of waarvoor beïnvloedingstrajecten worden voorbereid.

Projecten ter verbetering van o.a. de DigiD-aanvraag en de digitalisering in het algemeen, bewijs van in leven zijn, terugkeer naar Nederland (ook met buitenlandse partner) en aspecten rondom de consulaire dienstverlening. Daarnaast krijgen kwesties als verlies Nederlanderschap, ‘dubbele nationaliteit’, problemen rondom Pensioen, AOW en Zorg ook onze aandacht.

Grenzeloos Verbindend Slagvaardig

Wij horen graag van je!

Word je van het kastje naar de muur gestuurd?

Heb je vragen, problemen of feedback over bepaalde zaken, gebruik dan ons contact- feedbackformulier.

We hebben echter niet altijd de expertise in huis om alle vragen te beantwoorden, in dat geval zullen we doorverwijzen naar de juiste instanties of informatiebronnen. We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020 Stichting GOED Grenzeloos Onder Eén Dak, is een belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland vanaf het moment van...

eIDAS-functionaliteit uitgeschakeld vanwege Brexit

Inloggen met e-IDAS vanuit het VK is per 1 januari 2021 niet meer mogelijk Het Verenigd Koninkrijk heeft 31 januari 2020 de EU verlaten. Tot en met...

Nieuwsbrief december 2020

Onderwerpen in onze december nieuwsbrief Persbericht Telegraaf 'Ik ben geen Nederlander meer' Verklaring van het Nederlanderschap Opgroeien in het...

Mobiel Paspoort Aanvraagstation informatievoorziening schiet te kort

Mobiel Paspoort Aanvraagstation informatievoorziening schiet te kort Wat doet een MVA (Pop-up ambassade / Pop-up Consulaat)? Een consulair team komt...

Verhuizen naar Nederland met een Britse of niet-EU partner na Brexit (1 januari 2021)

We hebben het al eerder vermeld in het artikel Belangrijke informatie over het leven na Brexit. Er staat een grote hoeveelheid informatie op de IND...

Feedback/Contact Formulier

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld