Grenzeloos Onder Eén Dak

Klankbord voor Nederlanders in het buitenland!

Politiek neutrale belangenorganisatie

Het doel van de Stichting GOED is brede steun verwerven voor het algemeen belang van Nederlanders in het buitenland van vertrek en verblijf tot eventuele terugkeer. De Stichting is het klankbord voor semi- overheid en zet zich in voor een duidelijke centrale informatievoorziening en een goede toegankelijke dienstverlening van o.a. de Digitale Overheid waaronder DigiD, consulaire diensten (paspoorten, ambassades), pensioen, AOW en de zorg, Nederlands onderwijs in het buitenland en meer. Tevens hechten wij veel waarde aan de modernisering van de nationaliteitswetgeving; zoals versoepeling van dubbele nationaliteit en het herkrijgen van het Nederlanderschap, maar ook het voorkomen van het verlies. Op dit moment werkt Stichting GOED samen met Buitenlandse Zaken aan het Life Event terugkeer naar Nederland voor NederlandWereldwijd.nl en neemt al geruime tijd deel aan het klankbord van Loket Buitenland (BZ).

Je kunt ons helpen door feedback te geven over zaken die verbetering behoeven, tips, oplossingen, goede ervaringen en geleerde lessen zijn ook welkom.

Wij hebben jullie feedback nodig! Gebruik hiervoor ons Centrale Meldpunt.

Wat doen wij voor partners?

De Stichting staat voor samenwerken en verbinden.

Met elkaar en voor elkaar bereik je veel meer.

Het is van groot belang om kennis, ervaring en informatie uit te wisselen met organisaties, die net als Stichting GOED, zich inzetten voor Nederlanders in het buitenland.

De Stichting zet zich in voor zaken die wellicht ook van belang zijn voor de achterban van de partner.

We nodigen jullie dan ook van harte uit om kennis met ons te maken. Een partnerschap met de Stichting GOED is een toegevoegde waarde om de belangen van Nederlanders in den vreemde zo efficiënt en effectief mogelijk te behartigen.

 

Bekijk met welke organisaties wij samenwerken en/of informatie uitwisselen

Wat doen wij voor de overheid?

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als één vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

De Stichting is een klankbord voor de diverse overheidsinstanties, we geven de overheid feedback en advies en stellen knelpunten aan de orde die verbetering behoeven. St. GOED heeft contact met diverse ministeries, waaronder Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en overheids- instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de IND, de Digitale Overheid (Logius/DigiD), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), maar ook de Nationale Ombudsman, onderwijsinstituten, gemeenten en andere organisaties. Wanneer noodzakelijk benaderen we politiek Den Haag en de pers om via deze weg veranderingen teweeg te brengen in politieke aandacht en beleid.

Is voorkomen van het verlies Nederlanderschap niet beter dan genezen?

We gaan niet meer doen dan dat de uitspraak ons dwingt om te doen Evenredigheidstoets/ Tjebbes wetsvoorstel 35859-(R2157) Vervolg op onze voorgaande...

Informatie over de mobiele paspoort aanvraagstations nu op een plek te vinden

Mobiel paspoort aanvraagstation MVA staat voor een mobiel vingerafdrukopname apparaat of zoals doorgaans wordt gebruikt; een mobiel paspoort...

Online DigiD vraag&antwoord sessie met Logius en Nederland Wereldwijd

Op donderdag 2 september heeft Stichting GOED samen met Logius en Nederland Wereldwijd, Nederlanders in het buitenland de gelegenheid gegeven om...

Logius en Loket Buitenland (BuZa) organiseert samen met Stichting GOED een online live vraag-en-antwoordsessie

Op 2 september 2021 om 3pm (CET) Iedereen die in het buitenland woont kan hieraan deelnemen. Nederlanders in het buitenland kunnen nog wel eens...

Verkeerde berekening van het inkomen door DUO kan wel eens hele vervelende en lange gevolgen hebben

Een aantal voorbeelden die bij ons onder de aandacht werden gebracht   Vaststellen aflossingsbedrag Het eerste voorbeeld is van iemand die geen...

Bewijs maar dat je nog Nederlander bent

Soms kan de overheid of een gemeente vragen te bewijzen dat je nog Nederlander bent. Ook als je enkel de Nederlandse nationaliteit hebt. We hebben...

Het Nederlanderschap

Voor veel Nederlanders die zijn vertrokken is het behoudt van het Nederlanderschap essentieel. Als Stichting besteden wij daarom veel aandacht om het onbewust verlies van het Nederlanderschap tegen te gaan, het herkijgen te vergemakkelijken en staan wij positief tegenover het bezit van een dubbele nationaliteit. Wij volgen de modernisering van de nationaliteitswet op de voet en blijven lobbyen voor een ‘echte’ modernisering van de wet.

Voorstel om met terugwerkende kracht het Nederlanderschap dat van rechtswege verloren is gegaan, onder bepaalde omstandigheden, te herkrijgen. Stichting GOED heeft, de reactie op de Internet Consultatie hierover, mede ondertekend.

De GOED Poll

Is het terecht dat de niet-EU partners van Nederlanders verplicht moeten inburgeren?

Zie hier de resulaten van alle voorgaande polls

Grenzeloos Verbindend Slagvaardig

Feedback welkom!

Gaandeweg stijgen de binnenkomende vragen bij de Stichting en steeds vaker zijn deze complex, waardoor een antwoord veel tijd vergt. Hierdoor blijft er minder tijd over om te investeren in het algemeen belang van onze achterban.

We hebben daarom besloten om het beantwoorden van individuele vragen te onderbreken en meer tijd te investeren in projecten en het uitwerken van dossiers waar de gehele doelgroep baat bij heeft. Jouw feedback is wel belangrijk en blijft van harte welkom en zal zeker beoordeeld en bekeken worden, echter kunnen we hier verder niet persoonlijk op ingaan. Uitzondering is een uniek of extreem urgent probleem, waar men met de betreffende instantie(s) niet uitkomt.

We hebben nu een centraal punt waar ervaringen, problemen of klachten met de overheid gemeld kunnen worden.

Contact Formulier

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld