Politiek neutrale belangenorganisatie voor alle Nederlanders in het Buitenland

 

De essentie van de Stichting GOED is brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland.

Samen zijn we sterker

Stichting GOED streeft naar samenwerking met Nederlandse verenigingen, stichtingen, organisaties, clubs en communities in het buitenland om gezamenlijk de algemene belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen. Neem contact met ons op als je interesse hebt om je bij ons aan te sluiten.

Partners van Stichting GOED

NIHB Nederlanders in het Buitenland ♦ Nederlanders in den Vreemde ♦ FANF Fédération des Associations Néerlandaises en France ♦ Dutch and Lost in Finland ♦ IOH Israël Olei Holland ♦ Nederlandse Vereniging Maleisië ♦ Nederlandse Vereniging Wenen ♦ NVT Nederlandse Vereniging Thailand Bangkok ♦ NVTP Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya ♦ Grenzeloos Ondernemen ♦ Vereniging NL Alanya ♦ Dutch in Seattle ♦ Zweden Forum ♦ Mondi

Bevriende Relaties van Stichting GOED

Dutch People All Over The World ♦ SFDutch ♦ Holland Club Munchen ♦ Raad en Daad (FR) ♦ Les Amis de Drop (FR) ♦ Belgen en Nederlanders in Portugal ♦ Nederlanders in Spanje ♦ Anglo Dutch Association ♦ Dutch in Bath (VK) ♦ Dutch in Avon Group (VK) ♦ Nederlandse Club in Swindon/Wiltshire (VK) ♦ Nederlandse Vereniging Nieuw-Zeeland ♦ Nederlanders in Australie ♦ Meertens Instituut ♦ NOB

Ga naar de volledige lijst  

Stichting GOED

De essentie van de Stichting GOED is middels verbinden en samenwerken, brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland. Denk hierbij aan specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met het wonen en/of werken in het buitenland en met het instandhouden van het Nederlanderschap.

Voorstel om met terugwerkende kracht het Nederlanderschap dat van rechtswege verloren is gegaan, onder bepaalde omstandigheden, te herkrijgen. Stichting GOED heeft, de reactie op de Internet Consultatie hierover, mede ondertekend.

De GOED Poll

Is het terecht dat de niet-EU partners van Nederlanders verplicht moeten inburgeren?

Zie hier de resulaten van alle voorgaande polls

Projecten

Stichting GOED richt zich op problemen en knelpunten, waar Nederlanders in het buitenland, vaak tegen aanlopen.

Behalve algemene representatie, lobbying, voorlichting en beïnvloeding houdt de Stichting zich bezig met projectmatig onderzoek naar specifieke zaken die haar doelgroep kan raken en waaromtrent adequate voorlichting gegeven moet worden of waarvoor beïnvloedingstrajecten worden voorbereid.

Projecten ter verbetering van o.a. de DigiD-aanvraag en de digitalisering in het algemeen, bewijs van in leven zijn, terugkeer naar Nederland (ook met buitenlandse partner) en aspecten rondom de consulaire dienstverlening. Daarnaast krijgen kwesties als verlies Nederlanderschap, ‘dubbele nationaliteit’, problemen rondom Pensioen, AOW en Zorg ook onze aandacht.

Grenzeloos Verbindend Slagvaardig

Wij horen graag van je!

Word je van het kastje naar de muur gestuurd?

Heb je vragen, problemen of feedback over bepaalde zaken, gebruik dan ons contact- feedbackformulier.

We hebben echter niet altijd de expertise in huis om alle vragen te beantwoorden, in dat geval zullen we doorverwijzen naar de juiste instanties of informatiebronnen. We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.

Stemmen vanuit het buitenland

Een ver van je bed show? Nee, niet echt, ook als je in het buitenland woont heb je te maken met de Nederlandse politiek. Denk aan de...

Het recht op een briefadres bij terugkeer in Nederland

Een heet hangijzer wat iedere keer weer de kop op steekt in ons remigratieproject is de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen).  ...

Twee mobiele apps in ontwikkeling voor het bewijs van in leven zijn

Na onze correspondentie met de pensioenfederatie (zie onze nieuwsbrief van september) over het ‘Bewijs van in leven zijn’, hebben we contact...

ING Buitenlandtoeslag

Poll ING buitenlandtoeslag Onze poll onder 650 ING-rekeninghouders in het buitenland geeft duidelijk aan dat de grote meerderheid (meer dan 75%) het...

Mobiel paspoort aanvraagstation Australie

Het is algemeen bekend dat velen van de Nederlanders in het buitenland een lange reis moeten afleggen om een paspoort te vernieuwen. Hier heeft onze...

Buitenlandse partners en de nieuwe wet inburgering

Antwoord Koolmees op de vragen van de Eerste Kamer Update op ons voorgaande nieuwsbericht Memorie van Antwoord De Eerste Kamer fracties hebben...

Feedback/Contact Formulier

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je bij ons aan, belangenbehartiging doe je samen!

Ontvang nieuws en updates.

 

U heeft zich succesvol aangemeld