Update 24 april 2021

Update voor Nederlanders (niet-ingezetenen) die tijdelijk in NL verblijven.

Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat geëmigreerde Nederlanders die afgelopen jaar in Nederland zijn gestrand vanwege de reisbeperkingen ‘mee’ kunnen met het lopende Nederlandse vaccinatiebeleid, aangezien dat sinds kort ook (deels) gebaseerd is op eigen aanmelding.

De voorwaarden op dit moment zijn;

Dat men Nederlander is, beschikt over een BSN, beschikt over een DIGID én als men geboren is in of voor 1955, dan kan deze groep Nederlanders zich aanmelden voor vaccinatie. Dat kan via de website www.coronatest.nl (op die site kun je terecht voor test- of vaccinatieafspraak, dit kan alleen vanuit NL). Komende tijd wordt het geboortejaar stapsgewijs steeds opgehoogd.

Let op! BSN en DigiD zijn vereist om je aan te kunnen melden.

Voor de Nederlanders die in hun woonland geen vaccinatie-vooruitzicht hebben en voorlopig niet naar Nederland komen is er op dit moment helaas geen oplossing.

 

Door Covid langer verblijf in Nederland

In onze vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de mogelijkheid dat Nederlanders (niet-ingezetenen), wanneer zij langer dan 1 maand in Nederland verblijven, in aanmerking kunnen komen voor een Covid-19 vaccinatie. Dit naar aanleiding van een bericht van de VBNGB.

Vervolgens bleek dat de GGD dit niet kon uitvoeren omdat deze mensen niet op de vaccinatie-lijst verschijnen. De kwestie is neergelegd bij het RIVM en tevens gemeld bij Loket Buitenland.

VWS en RIVM hebben deze groep nu in het vizier

Van Loket Buitenland (Buitenlandse Zaken) hebben we vernomen, dat de groep nu in beeld is bij VWS (Min. Van Volksgezondheid Welzijn en Sport) en RIVM. VWS is samen met RIVM bezig een vaccinatie-aanpak uit te werken. DRvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) wordt hier ook bij betrokken, zodat het een en ander goed geregistreerd kan worden en om zeker te weten dat mensen wel over een BSN beschikken.  

Het gaat vooral om ouderen die op het moment niet terug kunnen keren en nu in Nederland verblijven. Uitgangspunt is wel om deze mensen te laten aansluiten bij het reguliere Nederlandse vaccinatietraject op basis van leeftijd. Aangezien het vaccineren in Nederland op het moment vertraging heeft opgelopen, zal men wel geduld moeten hebben. Daarnaast wil VWS graag weten hoe groot de groep is die in het buitenland woont en zelf niet vanzelfsprekend een goedgekeurde vaccinatie kan krijgen  

Wanneer je je voor een Nederlandse vaccinatie wilt aanmelden

(Voor mensen die niet in de BRP staan ingeschreven, maar wel een BSN en DigiD hebben)

Wij verzoeken eenieder die op dit moment in Nederland verblijft en zich voor een vaccinatie gaat aanmelden, hun ervaringen door te geven via onderstaand formulier

Note: Met deze feedback kunnen we vervolgens constateren of de procedure naar behoren wordt uitgevoerd.

Feedback vaccinatie Nederland (formulier aangepast op 24-04-2021)

Vaccinatie ontvangen

5 + 2 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This