Door Covid langer verblijf in Nederland

In onze vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de mogelijkheid dat Nederlanders (niet-ingezetenen), wanneer zij langer dan 1 maand in Nederland verblijven, in aanmerking kunnen komen voor een Covid-19 vaccinatie. Dit naar aanleiding van een bericht van de VBNGB.

Vervolgens bleek dat de GGD dit niet kon uitvoeren omdat deze mensen niet op de vaccinatie-lijst verschijnen. De kwestie is neergelegd bij het RIVM en tevens gemeld bij Loket Buitenland.

VWS en RIVM hebben deze groep nu in het vizier

Van Loket Buitenland (Buitenlandse Zaken) hebben we vernomen, dat de groep nu in beeld is bij VWS (Min. Van Volksgezondheid Welzijn en Sport) en RIVM. VWS is samen met RIVM bezig een vaccinatie-aanpak uit te werken. DRvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) wordt hier ook bij betrokken, zodat het een en ander goed geregistreerd kan worden en om zeker te weten dat mensen wel over een BSN beschikken.  

Het gaat vooral om ouderen die op het moment niet terug kunnen keren en nu in Nederland verblijven. Uitgangspunt is wel om deze mensen te laten aansluiten bij het reguliere Nederlandse vaccinatietraject op basis van leeftijd. Aangezien het vaccineren in Nederland op het moment vertraging heeft opgelopen, zal men wel geduld moeten hebben. Daarnaast wil VWS graag weten hoe groot de groep is die in het buitenland woont en zelf niet vanzelfsprekend een goedgekeurde vaccinatie kan krijgen  

Wanneer je voor een Nederlandse vaccinatie in aanmerking zou willen komen

(Voor mensen die niet in de BRP staan ingeschreven, maar wel een BSN hebben)

Wij verzoeken eenieder die op dit moment in Nederland verblijft (langer dan een maand) en voor een vaccinatie in aanmerking zou willen komen, onderstaand formulier in te vullen. Ook de mensen die in het buitenland wonen en wellicht een beroep willen doen op Nederland voor een Covid vaccinatie, kunnen onderstaand formulier invullen. Wij zullen vervolgens de gegevens terugkoppelen aan VWS.

Note: Deze melding is slechts om VWS een beter beeld te geven over de omvang van deze groep.

Reden vaccinatie Nederland

5 + 13 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This