Selecteer een pagina

Stichting GOED wisselt graag informatie en kennis uit met Nederlandse verenigingen, stichtingen en clubs in het buitenland. Zij vervullen een belangrijke rol om Nederlanders regionaal te verbinden, informeren en ondersteunen in het buitenland. Deze keer stelt de FANF zich voor in onze nieuwsbrief en vertelt ons wat zij voor Nederlanders in Frankrijk ondernemen. 


                                                               

Eind negentiger jaren is De FANF opgericht als federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk.  De Federatie richtte, en richt zich op het inwinnen en delen van informatie over onderwerpen, die Nederlanders die in Frankrijk wonen raken, en het bepleiten van hun gemeenschappelijke belangen bij beleidsvoerders in Frankrijk, maar vooral ook in Nederland.  

De nadruk ligt daarbij naast consulaire services op fiscaal/juridisch gebiedZorg, Nederlands Onderwijs in Frankrijk en actuele onderwerpen. De FANF wordt bestuurd door vrijwilligers uit de lid-verenigingen.    

Meer informatie is te vinden op de website fanf.fr     

Recente aandachtspunten

Issue: het niet verzekerd zijn van Verdragsgerechtigden bij reizen buiten Europa.  

Wij zijn bezig bij de politieke partijen aandacht te krijgen voor deze “discriminatie. Zowel D66 als VVD reageerden op onze mails. Wij zullen in het kader van de komende verkiezingen, en de aandacht die nu ook naar kiezers gaat die buiten Nederland wonen, ook andere partijen hierover benaderen. 

Herziening belastingverdrag Nederland-Frankrijk 

Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken om informatie over de voortgang te krijgen. Wij gaan hiermee door. Het is bekend dat ook de VBNGB hier aandacht aan besteedtHet standpunt blijft zoals ook toegelicht is tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer commissie van Financiën: indien, zoals de bedoeling is van Nederlandse zijde, bronbelasting op pensioenen opgebouwd in Nederland wordt ingevoerd, is een overgangsregeling in de vorm van een vrijstelling, voor hen die al in Frankrijk wonen gewenst. Immers bij emigratie kon door hen deze wijziging niet worden voorzien. 

Voortgaan metintensiveren van samenwerking/netwerken met Partners andere belangenbehartigers voor Nederlanders die buiten Nederland wonen. 

Door de pandemie is noodgedwongen de voorgenomen netwerking-meeting in maart 2020 en later in oktober vervangen door een ZOOM virtuele bijeenkomst. De FANF zal, zodra het weer mogelijk is later dit jaar, een echte bijeenkomst organiseren op de residentie van de ambassadeur in Parijs. 

Zoals afgesproken plaatsen we de nieuwsbrieven van partners op onze website en willen wij graag weer bij de volgende Emigratiebeurs in partnerverband deelnemen. 

Stemmen vanuit buitenland 

Ook wij, net als partners, publiceerden hoe te werk te gaan om stemmen vanuit buitenland mogelijk te maken: Registratie en verdere stappen voor stemmen per post of bij volmacht. De FANF zal hier aandacht aan blijven besteden.  

Communicatie 

Als voornaamste presentatie naar buiten, werken we aan verbetering van onze website. Het streven is meer van belang zijnde artikelen te plaatsen Daarnaast komt er eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief uit.   

Het FANF-bestuur besloot niet op sociale media te gaan, omdat we niet genoeg bedreven vrijwilligers hebben om dit goed te doen en het bij te houden.  

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This