Selecteer een pagina

Hoe het allemaal begon…..

De online community NIHB (Nederlanders in het buitenland) heeft meer dan 19.200 leden wereldwijd. Nederlanders delen daar, behalve lief en leed, ook problemen en vragen rondom nationaliteit, vernieuwing van het paspoort, AOW, pensioenfondsen, de zorg, DigiD en vele andere onderwerpen. Deze online community wordt ondersteund door de website: www.nihb.nl.

Door de bezuinigingen van de overheid verdwenen veel consulaire posten in het buitenland. Om de mening te peilen betreffende de lange afstanden en de daarmee gepaard gaande kosten om het paspoort te vernieuwen, hield het NIHB een enquête die wereldwijd door meer dan 6.500 respondenten werd ingevuld. Op 21 april 2018 werd een rapport aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tezamen met een open brief aan Minister Blok. Zie http://bit.ly/nihb-enquete.

Naar aanleiding van deze brief aan Min. Blok, de enquête en verschillende persberichten (waaronder 2 pagina’s in de Volkskrant), werd het NIHB uitgenodigd bij Consulaire Zaken. Het NIHB is op bezoek geweest bij verschillende politieke partijen en heeft een goede gesprekken gevoerd met o.a. de Nationale Ombudsman en de SVB. Het was evident dat we middels een officiële entiteit meer draagkracht zouden kunnen uitstralen, om een grote groep Nederlanders in het buitenland, goed te kunnen vertegenwoordigen.

De Stichting GOED is vervolgens in het leven geroepen en opgericht in januari 2019 door Antonietta Sgherzi (oprichter NIHB), Max Nebig en Henk Klee. Het bestuur bestaat momenteel uit Antonietta Sgherzi, Anna Lutjens, Kris van Habsburg, Anne Marie de Beaufort en Floris Keijser en wordt ondersteund door vrijwilligers die verspreid over de wereld wonen.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This