Selecteer een pagina

Geen ‘wachttijd’, vrijwillig Janssen en kortere interval

 

Vaccinatieprogramma in het land waar men woont

Het advies om mee te lopen in het vaccinatieprogramma van het land waar men momenteel woont blijft staan. Omdat niet iedereen in het land waar men woont terecht kan voor een vaccinatie bieden we Nederlanders die in het buitenland wonen ook de mogelijkheid om in Nederland gevaccineerd te worden.

Als dat niet lukt kan men in Nederland terecht, zonder wachttijd van 4 weken

Tot nog toe was het uitgangspunt dat men 4 weken in Nederland moeten zijn voor zij in aanmerking komen voor vaccinatie. In de kamerbrief van 18 juni jl.[1] is aangegeven dat Nederlanders die in het buitenland wonen niet meer vier weken in Nederland hoeven te zijn om zich te laten vaccineren. Zij kunnen dus gelijk zodra zij in Nederland zijn online een afspraak maken voor vaccinatie. Ook kunnen zij vanuit het buitenland een afspraak maken voor vaccinatie in Nederland. Deze mensen kunnen het nummer opvragen via het landelijk Informatienummer van de GGD, dat is +31 20 205 1351 vanuit het buitenland. 

Prikinterval verkorten

De GGD heeft aangegeven dat op verzoek het prikinterval tussen de eerste en tweede prik verkort kan worden. Vanaf 19 juli zal de GGD bij nieuwe afspraken zowel voor Moderna als voor Pfizer het minimum interval van 28 dagen (i.p.v de huidige 35 dagen) gaan hanteren.

Vrijwillig Janssen

Sinds 23 juni kunnen mensen zich vrijwillig aanmelden voor een vaccinatie met het vaccin van Janssen, zodat zij met één vaccinatie volledig beschermd zijn. Dat geld nu ook voor de groep Nederlanders (met een BSN) in het buitenland. Indien men dat wil kan men daar meer informatie over vinden via deze link Ik wil een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Hoe werkt dat? | Rijksoverheid.nl

Voor Nederlanders in het buitenland is ook een nummer beschikbaar gesteld dat vanuit het buitenland bereikbaar. Ook dat nummer kan men opvragen via het landelijk Informatienummer van de GGD, dat is +31 20 205 1351 vanuit het buitenland. Met het nummer dat u dan krijgt kunt u alleen voor vaccinatie met Janssen terecht.

Punt van aandacht hierbij is dat de vraag mogelijk hoger ligt dan het beschikbare aanbod. Het is dus geen garantie dat iemand met het vaccin van Janssen gevaccineerd kan worden. De leveringen blijven in de komende periode wel doorgaan, waardoor een afspraak later wellicht wel mogelijk is.

Bron: Ministerie van VWS

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This