Selecteer een pagina

Wat mij aan het hart gaat is dat het vaak voor Nederlanders in het Buitenland erg moeilijk wordt gemaakt

Sinds februari 2019 werk ik als vrijwilligster voor de Stichting GOED, Grenzeloos Onder Eén Dak. Ik zocht naar een manier om met plezier voor anderen iets te kunnen betekenen. In mijn functie als vrijwilligster kan ik ook anderen een stuk op weg helpen in de soms chaotische wanorde die bepaalde onderwerpen met zich meebrengen.

Sedert 2008 ben ik woonachtig in Spanje en daar ik toch wel graag op de hoogte wil blijven, van allerlei zaken aangaande Spanje maar ook Nederland, werd ik al snel lid van verschillende Facebookpagina’s voor Nederlanders in Spanje en kwam in 2014 ook de groep van NIHB (Nederlanders in het buitenland) tegen.

Op de pagina van NIHB kwamen er regelmatig onderwerpen voorbij die mijn aandacht trokken en die ook mij aangingen als Nederlander in het buitenland.

Het was dus voor mij vanzelfsprekend om mij als vrijwilligster aan te melden toen de Stichting GOED, Grenzeloos Onder Een Dak, in januari 2019 vanuit de facebookgroep NIHB, werd opgericht.

Er kwamen al snel nieuwsbrieven. Ik ging spitten op de pc om zoveel mogelijk facebookpagina’s met Nederlanders (in Spanje) op te sporen en hier lid van te worden. 

Telefonische contacten leggen en/of emails sturen naar beheerders(ters) van grote facebookpagina’s en websites om een nadere toelichting te geven omtrent de Stichting en trachten deze aan te laten sluiten als partner en/of bevriende relatie.

Dus in feite mijn netwerk zoveel mogelijk uitbreiden en onderhouden.

Mijn connectie met de Nederlandse Ambassadeur te Madrid, de heer Jan Versteeg, is spontaan ontstaan.

In september 2019 werd onze regio (Vega Baja), Costa Blanca in Spanje behoorlijk getroffen door wateroverstromingen met het gevolg dat vele mensen, waaronder ook Nederlanders, zonder een huis kwamen te zitten en/of behoorlijk in de problemen kwamen.

Op de pagina van de Nederlandse Ambassade heb ik een kreet van hulp geplaatst, gericht aan de Ambassadeur.

Hierop kwam al gelijk een reactie van hem met de vraag op welke manier hij behulpzaam kon zijn en wat ik van hem verwachtte.

Van het één kwam het ander en in een later telefonisch gesprek kwam ook mijn taak als vrijwilligster van de Stichting GOED ter sprake. 

Sedert die datum heb ik regelmatig contact met de heer Jan Versteeg, zowel telefonisch als schriftelijk. Hij ontvangt de nieuwsbrieven van de Stichting en bij goeddunken worden deze zelfs op de pagina van de Ambassade geplaatst.

Een goed contact met de ambassade/ambassadeur is net zo belangrijk voor de Stichting GOED, als het leggen van contacten met de Nederlandse overheidsinstanties is.

Ditte Kramers

Spanje

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This