Door dit onderzoek hebben wij inzicht gekregen hoe jullie ons vinden, hoe wij onze communicatie en financiële duurzaamheid kunnen verbeteren en welke onderwerpen voor jullie van belang zijn. Met een 8,2 als beoordeling van het contact met ons, zijn wij zeer tevreden, maar uiteraard gaan we op naar de 10!   

Op het goede pad…   

Jullie prioriteiten komen goed overeen met de richting die de Stichting heeft gekozen. Stichting GOED zet zich steeds meer in om regelgeving en dienstverlening van de Nederlandse overheid en essentiële dienstverleners te verbeteren. Ook het op de hoogte houden van onze achterban over relevante ontwikkelingen in Nederland is een prioriteit zoals in ons beleidsplan vastgelegd.   

Wij willen graag een klankbord zijn voor jullie en voor de overheid en essentiële dienstverleners, zodat behoeften erkend kunnen worden en de interactie verbeterd.

Top drie – belangrijkste onderwerpen die volgens onze achterban de aandacht nodig hebben

De belangrijkste onderwerpen zoals paspoort en ID (49%), pensioen en AOW (48%), DigiD (42%) zijn vaak een gevolg van het feit dat jullie als doelgroep niet zichtbaar zijn. Dit onderzoek zullen wij gebruiken om weer de focus te leggen op deze onderwerpen en het belang daarvan aan te sterken bij de overheid en dienstverleners.  

Ook hebben we een beter inzicht gekregen hoe we de achterban het beste kunnen bereiken en wat in het algemeen belangrijk is.  

Blijf daarom input geven, dit maakt onze stem sterker en de probleemanalyse scherper, zodat wij oplossingen bij verantwoordelijke instanties voor kunnen leggen. 

Dank voor het meedenken 

Op de vraag, hoe wij als Stichting meer inkomsten kunnen verwerven om ons werk zo professioneel en effectief mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben we veel goede en nuttige reacties ontvangen. We zullen bekijken, welke we daarvan eventueel kunnen uitvoeren of toepassen.  

Vrijwilligers en vragen

Omdat de enquête anoniem was nodigen wij je uit een mailtje te sturen als je nog vragen hebt: stuur deze per email naar contact@stichtinggoed.nl voor een reactie.   

Vrijwilliger voor stichting GOED, wat houdt dit in?  

Een vrijwilliger kan dit invullen zoals hij/zij dat graag wil: bijvoorbeeld onze informatie delen, een discussie organiseren met je vereniging of meewerken aan een project of een onderzoek. Vrijwilligers zoeken wij altijd, je kunt je via onze website registreren. Dus breng nieuwe ideeën, kennis of netwerken. Wij zoeken in ieder geval mensen die in het land van verblijf specifieke kennis hebben. Maar liefst 72% van de respondenten vindt dit belangrijk, een punt wat onze bijzondere aandacht zal krijgen.   

Centraal meldpunt overheidsdienstverlening

Maak hier melding van zaken met de Nederlandse (semi) overheid en andere essentiele dienstverleners, die verbetering behoeven, voor Nederlanders in het buitenland. Ook tips, oplossingen, goede ervaringen en geleerde lessen zijn welkom.

Wij gebruiken deze feedback om de dialoog aan te gaan met de desbetreffende instanties over deze meldingen. Zo werken we samen aan een betere dienstverlening en service. Samen houden we de instanties in Nederland scherp.

We kunnen helaas niet op alle meldingen persoonlijk reageren, echter uw feedback wordt altijd gelezen en verwerkt.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This