Selecteer een pagina

Breng de menselijke maat weer terug in het betalingsverkeer

Volgens de Verenigde Naties leven er 970,000 Nederlanders buiten Nederland (UN DESA* 2020), waarvan 630,000 in een land dat lid is van de OECD** (OECD 2020) en 300,000 elders binnen de EU (EU 2019). Dit betekent dat 670,000 Nederlanders buiten de EU leven waarvan 340,00 Nederlanders in een in economisch zin minder ontwikkeld land.

Sinds enige jaren wordt, door een combinatie van verscherpte regelgeving op het gebied van ‘witwassen van geld’ en ‘financieren van terroristen’, overijverige banken en gebrekkige (toepassing van) wettelijke bescherming, een toenemend aantal van de Nederlanders wonend buiten de EU geconfronteerd met eenzijdige, rücksichtsloze opzegging van hun bankrelatie. Keurige mensen, decennia lang klant bij ‘hun’ bank, mensen die ‘witwassen’ en ‘terrorisme’ alleen kennen van wat er over wordt geschreven op de voorpagina van hun krant.

Bij de Stichting GOED zijn in de loop van de tijd soms bizarre voorbeelden binnen gekomen. Naast opzeggingen ook andere beperkingen, zoals het tegenhouden van betalingen omdat een bedrijf of persoon een buitenlandse naam had, met het verzoek aan te tonen dat de ontvanger geen terrorist was. Of minderjarige Nederlandse in-het-buitenland wonende kinderen die moeten uitleggen hoe ze aan de Euro 95, – zijn gekomen die op hun bankrekening staat. Of banken die geen geld meer willen overmaken naar banken in een bepaald land, zelfs als die bank dochter is van een internationaal gereputeerde bank met hoofdkantoor in Europa en het land aan internationale regelgeving op gebied van ATF/AML (anti-money laundering and anti-terrorist financing) voldoet.

De impact op het sociaal-economische leven van deze Nederlanders is groot. Zoals ook door rechters uitgemaakt, het hebben van een bankrekening is vereist om sociaal-economisch te kunnen functioneren in een moderne samenleving. Zowel om eenvoudig en tegen redelijke kosten geld te kunnen ontvangen van Nederlandse instanties en bedrijven (AOW, pensioen, uitkeringen, rente inkomsten) maar ook om betalingen te kunnen doen aan mensen, instanties en bedrijven in Nederland, of tijdens bezoek aan Nederland. En, cruciaal, veel Nederlanders in het buitenland bouwen geen AOW of pensioen op, en moeten dus zelf voor een oudedagsvoorziening zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een spaarrekening, die je graag hebt in een land met sterke valuta, degelijke financiele sector en bescherming van spaargelden.

Het beschermen van fundamentele grondrechten van burgers en bedrijven

Banken gaan willens en wetens de juridische grenzen over en worden, indien de rechter of De Nederlandsche Bank wordt ingeschakeld, ook teruggefloten. Maar ga er maar aanstaan: om je bankrekening te behouden een tijdens-de-financiele-crisis-met-Nederlandse-Staatssteun-overeind-gehouden-Grootbank voor de rechter te brengen vanuit Bougainville. De Nederlandse Staat doet weinig tot niets.

In de tussentijd lijken er, gelukkig, tegenkrachten te worden ontwikkeld: Er zijn kritische vragen gesteld in de Tweede Kamer. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding van een D66 Kamerlid om, net als in Frankrijk al het geval is, het hebben van een rekening bij een bank in Nederland voor alle Nederlanders, waar ook ter wereld, tot een wettelijk recht te maken.

Stichting Human Rights in Finance

En, verheugenderwijs voor Nederlanders in het buitenland, inmiddels is sinds twee maanden de Stichting Human Rights in Finance. In de EU opgericht door een ervaren professioneel specialist op het terrein. De Stichting heeft als doelstelling het beschermen van fundamentele grondrechten van burgers en bedrijven, zoals bescherming tegen disproportionele inbreuk op privéleven, monitoring van bewaring en controle van privé gegevens van individuele burgers/ondernemingen, schending van de onschuldpresumptie, inbreuk op het eigendomsrecht of inbreuk op andere grondrechten.

Zie de link voor meer achtergrond en details: https://hrif.eu/. De Stichting roept op en neemt actie om, zoals ze zelf zegt, de menselijke maat weer terug te brengen in het betalingsverkeer. Voor ons als Nederlanders in het buitenland zal dat hopelijk kunnen gaan betekenen dat we niet langer als potentieel terrorist of witwasser van geld worden beschouwd simpelweg om het land waarin we wonen.

* UN DESA The United Nations Department of Economic and Social Affairs

** OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This