Selecteer een pagina

Emigreren – banken en betalingen

De mogelijkheid tot het aanhouden en gebruiken van je Nederlandse bankrekeningen en het maken van betalingen hangt af van het land en werelddeel waar je naartoe emigreert.

Als je binnen Europa blijft kun je veelal je Nederlandse bankrekening gewoon aanhouden en blijven gebruiken. Als je emigreert naar een land buiten de EU is dat anders.

Credit kaart

Allereerst zijn er veel banken en creditkaart maatschappijen die in zo’n geval je rekening eenzijdig opzeggen. Uitzonderingen hierop zijn vaak ING Bank, Rabo Bank en SNS Bank. Goed dus om bij je bank te checken of je jouw rekening in Nederland kan aanhouden na emigratie.

Spaargeld

Mocht je veel spaargeld hebben, kan het opzeggen van je rekening en overmaken daarvan naar je rekening bij ING, Rabobank of SNS Bank gevolgen hebben. Het kan betekenen dat je boven het maximale bedrag uitkomt dat gedekt is door het Deposito Garantie Stelsel, dat een bedrag van maximaal EUR 100,000 per persoon per rekening dekt.

Geld overmaken

Nederlandse banken kunnen niet naar alle landen ter wereld geld overmaken. Wat mogelijk is, verschilt per bank en per land. Vraag dus op voorhand aan jouw bank of ze geld naar een bank in jouw nieuwe woonland kunnen overmaken. Daarnaast zijn regels voor het aanhouden en gebruik van je credit kaart vaak anders als je verhuist naar een land buiten de EU.

Openen bankrekening in nieuwe woonland

Het is aan te raden een bankrekening te openen in het land van migratie en voor vertrek bij een gerenommeerde bank ter plekke informatie in te winnen over welke vereisten daarvoor gelden. Zodat je documenten kan voorbereiden en meenemen vanuit Nederland.

Pinnen

Kosten van het gebruik van jouw Nederlandse pinpas ter plekke is alleen mogelijk als jouw bank dat geautoriseerd heeft en jezelf het toestaan van gebruik voor “wereldbetalingen” hebt ‘aangevinkt’. Maar, kosten zijn zeer hoog en kunnen oplopen tot 20% of meer van de transactiewaarde. Doordat zowel de Nederlandse bank als de bank waarvan je de ATM (pinautomaat) gebruikt kosten in rekening kan brengen, en de gebruikte wisselkoers ongunstig is. Daarnaast kan het gebeuren dat het geld wel in Nederland wordt afgeschreven terwijl de ATM ter plekke jou geen geld heeft gegeven. Er zijn genoeg verhalen van banken in verschillende landen waar in zo’n geval je niet gecompenseerd wordt en banken naar elkaar wijzen voor de fout en oplossing.

Geld overmaken

Af en toe geld van je Nederlandse rekening naar de bankrekening in het land van migratie overmaken is gunstiger. Je kan dan met een pinpas van de lokale bank daar per ATM of aan de balie veel goedkoper geld opnemen. Daarnaast zijn er landen waar je naast de lokale valuta, geld kan aanhouden in (soms) Euro en (vaker) US Dollar. Afhankelijk van de wisselkoers die de bank je daar aanbiedt kan het gunstig zijn geld in cash, harde valuta, op te nemen en te wisselen bij valuta wisselkantoren ter plaatse. Er zijn nog veel landen waar een betaling alleen in cash wordt geaccepteerd, zeker voor aankopen op een markt bijvoorbeeld.

Mochten procedures lang duren kan het aan te raden zijn alvast een bepaalde hoeveelheid harde valuta mee te nemen om ter plekke te kunnen omwisselen en direct in lokale valuta betalingen te kunnen verrichten. Check wel eerst wat regels van het land zijn voor wat betreft de maximale waarde aan valuta die je het land mag binnenbrengen.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This