Selecteer een pagina

Poll ING buitenlandtoeslag

Onze poll onder 650 ING-rekeninghouders in het buitenland geeft duidelijk aan dat de grote meerderheid (meer dan 75%) het niet eens is met de toeslag van 12 euro per jaar. De uitslag van de poll kunt u hier bekijken. We hebben de resultaten aangeboden aan de ING en om hun reactie gevraagd.

Reactie van de ING

Allereerst begrijpen we dat een toeslag op de Betaalrekening geen prettig nieuws is voor klanten in het buitenland. Toch is het nodig geweest om deze toeslag te introduceren. We vinden het belangrijk dat iedereen die een betaalpakket bij ons heeft, evenredig bijdraagt aan de kosten van het pakket. Dit berekenen we op basis van het gemiddeld gebruik van een rekening in Nederland. Voor klanten die in het buitenland wonen, zijn de kosten die wij maken hoger, o.a. vanwege de complexere controles voor klantmonitoring en de hogere kosten voor ondersteuning voor klanten in het buitenland.

Klantmonitoring is de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden. Zowel de maatschappij als onze toezichthouders eisen van banken meer en uitvoerigere controles bij het aangaan van de bankrelatie en tijdens het hebben van een betaalrekening. Zo zijn onder andere de inspanningen voor klantonderzoek en transactiemonitoring in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit toegenomen. Het gevolg hiervan is dat de kosten voor veilig betalingsverkeer en om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving de afgelopen jaren zijn toegenomen.

Bij personen die officieel in het buitenland wonen, zijn de risico’s ten aanzien van financieel-economische criminaliteit bij het gebruik van onze producten hoger. Deze risico’s zijn bij het gebruik van onze producten door klanten die in het buitenland wonen lastiger te beperken vanwege lokale regelgeving en de tijd en moeite die wij moeten doen om informatie uit het buitenland te verifiëren. Het is niet zo zeer meer monitoring maar een meer complexe monitoring. Het vereist van ons dus een grotere inspanning om de risico’s goed te beheersen en brengt daarom hogere kosten met zich mee.

De buitenlandtoeslag is niet gebaseerd op specifiek gebruik (zoals overschrijvingen) van een individuele klant van betaaldiensten binnen Europa maar op het gemiddeld gebruik van de Betaalrekening door klanten die in het buitenland wonen. Daarbij kunnen wij helaas geen onderscheid maken tussen verschillende landen. Als klanten besluiten terug te verhuizen naar Nederland, dan is de buitenlandtoeslag voor deze klanten uiteraard niet meer van toepassing.

Ik hoop je hiermee voldoende informatie en inzicht te hebben gegeven in onze afwegingen. Mocht je toch nog vragen hebben, dan beantwoord ik die natuurlijk graag,


We hebben op dit schijven onze reactie gegeven en houden jullie op de hoogte.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This