Selecteer een pagina

Het behouden van een bankrekening, voor Nederlanders in het buitenland, gaat gebukt onder strenge witwascontroles

“Men wordt bij voorbaat als crimineel behandeld”.

Bankrekeningen worden eenzijdig gesloten, zonder onderzoek, overleg of uitleg.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de gezondheid en integriteit van het bankenstelsel in Nederland, gebaseerd met name op de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Centrale doel van integriteit toezicht is voorkoming witwassen en financieren van terrorisme.

Het risicoprofiel van Nederlanders in het buitenland

Waar hangt het risicoprofiel van Nederlanders in het buitenland van af. Het land waar men woont, de producten en kanalen die gebruikt worden, de omvang en frequentie van transacties? Een Nederlander in het buitenland die in een land woont met een zwak of corrupt regime of waar toezicht op integriteit van het financiële systeem zwak is, kan wellicht een verhoogd risicoprofiel hebben. Echter, het maakt niet uit in welk land je woont, bankrekeningen worden met volkomen willekeur en zonder gegronde reden, door de bank opgezegd. Zelfs wanneer men volstrekt betrouwbaar is, al jarenlang klant bij een bank, simpele standaard bancaire producten gebruikt met relatief geringe bedragen en lage frequenties.

Dit kan in voorkomende gevallen tot zeer ongewenste situaties leiden.

Tot op heden is er nog niet veel bekend in de aard en omvang van deze ‘negatieve’ impact voor Nederlanders in het buitenland. Om hier een beter inzicht in te krijgen, hebben de stichtingen SNBN en GOED en de VBNGB de handen ineengeslagen om een zo groot mogelijk aantal respondenten te krijgen. Meer dan 2250 respondenten wereldwijd hebben deelgenomen. De bevindingen zijn in het rapport hieronder te vinden.

Rapport onderzoek – eenzijdig opzeggen van bankrekening

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This