Pagina wordt op dit moment geupdate! 

Belastingdienst Limburg, Kantoor Buitenland, Postbus 2865 te 6401 DJ Heerlen

Kloosterweg 22, 6412 CN Heerlen

Telefoon: 0800 0543

Om te voorkomen dat je meer dan één keer belasting betaalt over jouw inkomen of vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. Een belastingverdrag is een afspraak tussen twee landen over wie het recht van belasting heeft over bepaalde inkomsten. Omdat die afspraken per land verschillen en er uiteraard een verschil is waar jij belastingplichtig bent, hebben we onderstaand de koppelingen naar de diverse landen e.d. opgenomen.

Je woont niet in Nederland, maar je hebt wel inkomsten in of vanuit Nederland

Je bent officieel in Nederland woonachtig*, maar je hebt  inkomsten uit een ander land

*Dat kan bijvoorbeeld als je gedurende langere duur in het buitenland verblijft, (bijv. in een vakantiewoning), maar daarbij een woonhuis of postadres in Nederland aanhoudt. Let op: afhankelijk van de duur of heel specifieke redenen kan dat verblijf aan maxima gebonden zijn! Als dat het geval is, maak daar dan vaste (schriftelijk vastgelegde!) afspraken over met de Belastingdienst (buitenland) e/o uitkeringsinstantie.

De landen van de Europese Unie
 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Tot de landen van de EU rekenen wij ook:

 • de Ålandseilanden
 • de Azoren
 • de Canarische Eilanden
 • Frans Guyana
 • Gibraltar
 • Guadeloupe
 • Madeira
 • Martinique
 • Mayotte
 • Réunion
 • Saint Martin
Hoe krijg ik een inkomensverklaring?

Die heb je nodig voor uw aangifte als je kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

30%-regeling

Per 1 januari 2019 wijzigt de duur van de 30%-regeling.

Aangifte doen als u een deel van het jaar buiten Nederland woont

U doet uw aangifte níet online, maar met het papieren M-formulier. U kunt dit formulier wél online aanvragen.

Aangifte doen als u een deel van het jaar buiten Nederland woont

U doet uw aangifte níet online, maar met het papieren M-formulier. U kunt dit formulier wél online aanvragen.

Ik wil uitstel aanvragen – hoe doe ik dat?
Bij wie geef ik mijn adres buiten Nederland door?

Verhuist u naar het buitenland? Geef dat door aan uw gemeente.

Verhuist u buiten Nederland? Geef dat door aan de belastingdienst.

Ik heb inkomsten uit 2 landen – betaal ik dan in beide landen belasting?

Nee. Maar misschien moet u wel in 2 landen aangifte doen.

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This