Selecteer een pagina

Besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten gewijzigd

Bron: Staatscourant De wijziging betreft het vervallen van twee voorwaarden bij internationale waardeoverdrachten van pensioenkapitaal van werknemers aan buitenlandse, fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoerders gevestigd binnen de EU, de EER of Zwitserland. Dit naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:875 en ECLI:EU:C:2023:878. Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-10467.html Meer […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This