Voor de Nederlanders die in het VK wonen

Terugkeer naar Nederland met een Britse of niet-EU partner na Brexit (na de transitieperiode)

Tot en met 31 december 2020 geldt een transitieperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. Britten hoeven in Nederland dan nog niet verplicht in te burgeren. De Britten die na Brexit (na de transitieperiode) naar Nederland komen krijgen geen MVV- verplichting, dus voorafgaand aan hun komst naar Nederland hoeven zij niet het basisexamen (A1) inburgering buitenland af te leggen. Eenmaal in Nederland gevestigd moeten zij wel het inburgeringsexamen halen als ze inburgering plichtig zijn.

Maar wat gebeurt er nu met Nederlanders die na overgangsperiode met hun Britse partner of niet-EU partner vanuit het VK terug naar Nederland willen keren?

Deze vraag stelde Stichting GOED aan Buitenlandse Zaken, de IND en de ambassade in Engeland. Geen van allen konden in eerste instantie een duidelijk antwoord geven en de informatie op de overheidswebsites was niet volledig en tegenstrijdig. De Nederlandse tak van the3Million (belangenorganisatie voor EU burgers m.b.t. Brexit) informeerde ons dat er afspraken zijn gemaakt;

Wanneer je als Nederlander met een Britse of niet-EU partner naar Nederland wilt terugkeren, na de transitieperiode, dan is er geen inburgeringsplicht voor de partner. Voorwaarde is wel dat men moet kunnen bewijzen 3 maanden voor Brexit (31-12-2020) in het VK te hebben samengewoond.

GOED en the3million in gesprek met J&V

In samenwerking met the3million heeft de Stichting GOED een onderhoud gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dit was zeer nuttig en verhelderend voor beide partijen. J&V heeft ons toegezegd dat de websites van de IND en Rijksoverheid aangepast zullen worden met duidelijke en consistente informatie.

  • Duidelijkheid over wie men nu bedoeld (een Brit, Nederlander of familie/partner van een Brit of Nederlander) in de informatie op de website
  • Duidelijkheid over welke periode men spreekt (de exacte datum) en een specificatie van de voorwaarden

Ook zal het personeel bij o.a. 24/7 en IND ingelicht worden, zodat ze voorbereid zijn op vragen die over dit onderwerp binnen zullen gaan komen.
Het betreft o.a. deze informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/vraag-en-antwoord/britse-partner-meenemen-naar-nederland-na-brexit

NB: LET OP!

De informatie bevat op dit moment op verschillende website pagina’s van de Rijksoverheid nog onduidelijkheden! We hopen dat het snel wordt aangepast.

Datum ingang 10-jaren klok na Brexit

Vervolgens wilde we zeker stellen wanneer de 10-jaren klok gaat tikken in het VK. Dit is belangrijk voor mensen met een dubbele nationaliteit, zij moeten namelijk het paspoort op tijd vernieuwen om verlies van het Nederlanderschap te voorkomen.
Wij hebben de bevestiging gekregen dat de 10-jaren klok inderdaad gaat lopen na afloop van de transitie periode (dus per 1 januari 2021).
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/vraag-en-antwoord/welke-gevolgen-heeft-de-brexit-als-ik-een-dubbele-nederlandse-en-britse-nationaliteit-heb-en-in-het-vk-verblijf

Verloop van paspoort en ID-kaart op verschillende data

De volgende vraag staat nog uit bij J&V en moet nog bevestigd worden;
Klopt het dat bij overlapping van Nederlands paspoort en Nederlands identiteitskaart de laatste datum geldt. Dus als een paspoort eerder verloopt dan de ID kaart, dan moet je ervoor zorgen dat je vóórdat de ID-kaart (de langst geldende) verloopt deze vernieuwd.

Britse rijbewijzen

Op de informatiepagina van rijksoverheid staat: “Als er geen afspraken worden gemaakt, is een Brits rijbewijs niet langer omwisselbaar voor een Nederlands rijbewijs” https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/vraag-en-antwoord/is-mijn-britse-rijbewijs-nog-geldig-in-nederland-na-de-brexit

The3Million stelde een aantal vragen:

Vraag: Op dit moment geldt dat wanneer het Nederlandse (EU) rijbewijs verloopt, terwijl je in een ander EU- lidstaat woont, deze moet worden vervangen voor een rijbewijs van de betreffende EU-lidstaat. Echter na Brexit is het Britse rijbewijs geen EU-rijbewijs meer, zou dat betekenen dat men opnieuw het rijexamen moet afleggen bij terugkeer in Nederland?

Antwoord: Als iemand voorheen een Nederlands rijbewijs heeft gehad, dan kan diegene een buitenlands rijbewijs die normaliter niet voor omwisseling in aanmerking komt toch omwisselen voor de Nederlandse rijbewijscategorieën die de persoon op zijn oude Nederlandse rijbewijs had. Het enige vereiste is hierbij dat het “oude” Nederlandse rijbewijs op of na 1 juli 1980 afgegeven moet zijn, omdat men geen rechten meer kan ontlenen aan rijbewijzen die voor deze datum hun geldigheid hebben verloren (zie ook website van de RDW).

  • Als men een NL rijbewijs heeft behaald met ingang van 1 oktober 1986 dan staat dit rijbewijs in het Nationaal rijbewijzenregister vermeld. Het daadwerkelijke (verlopen) NL rijbewijs of een fotokopie is dan niet nodig.
  • Als men een NL rijbewijs heeft behaald tussen 1 juli 1980 en 1 oktober 1986, dan is een fotokopie is nodig om de echtheid te controleren.
  • Als men een NL rijbewijs heeft behaald voor 1 juli 1980, dan kan men hier geen rechten meer aan ontlenen.

Vraag:  Indien Nederlander die al als kind bijvoorbeeld naar VK is verhuisd of geboren is en altijd Brits rijbewijs heeft gehad of daar ook een oplossing voor kan zijn. Ook zij gingen er van uit dat als ze naar Nederland zouden verhuizen, hun rijbewijs konden omruilen voor een Nederlands.

Antwoord: Na de overgangsperiode geldt in principe dezelfde regeling als voor burgers uit andere derde landen en blijven Britse rijbewijzen 185 dagen na vestiging van de Britse burger in Nederland geldig, waarna in principe een Nederlands rijbewijs behaald moet worden via een theorie- en praktijkexamen. Momenteel worden wel verschillende opties voor maatregelen in kaart gebracht; een mogelijkheid is bijvoorbeeld erkenning van Britse rijbewijzen in Nederland en vice versa, maar hierover kan nu nog geen uitsluitsel worden gegeven.

We zullen in de volgende nieuwsbrief verder over de uitstaande vragen berichten. Blijf ons volgen!

Tot zover het gesprek met J&V.

Brief van Staatssecretaris Ankie Broekers Knol aan de Tweede Kamer over het voorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit (De Brexit noodwet)

De Staatssecretaris ziet op dit moment nog geen reden om de Brexit noodwet in werking te laten treden.

Quote uit de brief
Zoals ook tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer ter sprake kwam zie ik op dit moment geen aanleiding een inwerkingtredingsbesluit te nemen, omdat er een terugtrekkingsakkoord tot stand is gekomen. Met dit terugtrekkingsakkoord zijn de burgerrechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende gewaarborgd. Dit laat onverlet dat het kabinet de situatie rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk nauwgezet blijft volgen.

Volledige brief is hier te lezen.
Zie ook: De Eerste Kamer heeft voor de Brexit noodwet gestemd

#DeniedMyBackup

De campagne van the3million is in volle gang. EU-burgers in het VK willen een fysiek bewijs als backup voor hun digitale settled of pre-settled status om discriminatie te voorkomen.

Bekijk het filmpje waarom dit zo belangrijk is. Je kunt zelf tot 30 september nog actie ondernemen om the3million in hun campagne te ondersteunen.

Stuur een e-mail: Flooding The Lords’ inboxes

In het nieuws – Britse banken heffen rekeningen op

Britse banken heffen plotseling rekening van Nederlandse klanten op. Onder andere Lloyds, Barclays en Coutts Bank hebben klanten in Europa een brief gestuurd. De banken raken na 1 januari 2021 hun vergunning kwijt om vanuit het VK betaal en spaarrekeningen aan te bieden aan klanten in Nederland. Dus ook als men terugkeert naar Nederland, loop je het risico dat je je rekening in het VK niet kan aanhouden.

Bron: NOS

Ontvang je onze nieuwsbrief al? Blijf op de hoogte over zaken die belangrijk zijn als je in het buitenland woont.

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Belangrijke informatie en de laatste nieuwtjes voor Nederlanders die in het buitenland wonen. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This