Selecteer een pagina

We need your help!

Significant Public (consultancy) is conducting a study commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment on changes and developments regarding the market for integration (think of issues such as the availability of schools and programs, pricing and finance, waiting lists, travel distance, group composition, evening classes, support networks, etc.)

Your experiences would clarify how the changes and developments on the market for integration are affecting the progress you can make for integration and your situation in The Netherlands.

We have set up two online meetings to talk with you about your experiences.

  • Date: Tuesday 18 April & Tuesday 25 April
  • Time: 19.30 – 20.30h
  • Location: Online (MS Teams)
  • Language: English

To thank you for your participation, you’ll receive a VVV Gift Card of €15,00.

For more information and to sign up, please email Lisa Geerts (lisa.geerts@significant.nl).


Dan hebben wij jouw hulp nodig!

Onderzoeksbureau Significant Public onderzoekt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe de inburgeringsmarkt zich ontwikkeld en aan het veranderen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken omtrent aanbod van programma’s, prijzen en financiering, wachtlijsten, reisafstand, samenstelling van groepen, avondlessen, ondersteuning, etc.)

Jouw ervaringen kunnen verhelderen hoe deze ontwikkelingen en veranderingen van invloed zijn op de voortgang van jouw inburgering en jouw situatie in Nederland.

Wij organiseren 2 online bijeenkomsten om over jullie ervaringen te praten.

  • Datum: dinsdag 18 april & dinsdsg 25 april
  • Tijdstip: 19.30 – 20.30 uur
  • Locatie: Online (MS Teams)
  • Voertaal: Engels

Als dank voor je deelname ontvang je na afloop van de bijeenkomst een VVV-bon ter waarde van €15,00.

Voor meer informatie en om je op te geven, graag mailen naar Lisa Geerts (lisa.geerts@significant.nl).

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This