Selecteer een pagina

Een onacceptabele tweedeling in de nieuwe wet Inburgering

 

Volgend jaar op 1 juli treedt de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Echter, het gevolg van deze wet voor Nederlanders met een buitenlandse partner is dat zij vaak genoodzaakt zijn, weer te vertrekken en niet in hun eigen land met hun partner naar keuze kunnen wonen.

 

Zowel Statushouders, Nederlanders met een buitenlandse partner (gezinsmigranten) als andere migranten moeten hetzelfde inburgeringstraject doorlopen en aan dezelfde eisen voldoen. Onder de buitenlandse partners zitten hoog- gemiddeld of laag geschoolden, alsmede laaggeletterden. Er is voor deze buitenlandse partners echter geen maatwerk. De gezinsmigranten en overige migranten krijgen in tegenstelling tot statushouders in de nieuwe wet geen maatschappelijke begeleiding aangeboden, geen cursusaanbod van de gemeente en geen financiële ondersteuning. De totale kosten van de verplichte inburgering kunnen oplopen van 5000 tot 10.000 euro. Voor veel Nederlanders met een buitenlandse partner is dit niet op te brengen. Vooral vanwege de nieuwe hoge taaleisen en de stress om examens binnen 3 jaar te halen, lopen de kosten op. Menigeen geeft het dan ook op en vertrekt om zich elders te vestigen in Europa of daarbuiten. Men wordt gestraft door op iemand van buiten de EU verliefd te worden, terwijl partners uit Spanje, Hongarije of Griekenland zich in Nederland kunnen vestigen zonder inburgeringsplicht.

 

Belangenorganisaties Stichting GOED, Stichting Buitenlandse Partner en Inburgeraars 2013-2020, spreken hun zorgen uit. Zij zijn van mening dat de gezinsmigranten, meer dan de helft van alle verplichte inburgeraars, in de nieuwe wet nog verder onder druk worden gezet door aan verzwaarde eisen te moeten voldoen.

 

De organisaties zijn van mening dat het onderscheid tussen statushouders, gezinsmigranten en overige migranten leidt tot een onacceptabele tweedeling binnen de groep inburgeringsplichtigen. De een krijgt passend maatwerk aangeboden, begeleiding en gratis taalonderwijs, de ander is zelf verantwoordelijk voor het hele traject en draait voor alle kosten op.

 

Het kabinet heeft de adviezen en aanbevelingen die door vele organisaties zijn uitgesproken, voordat de wet werd aangenomen in de Tweede Kamer, naast zich neergelegd met de onhoudbare redenering; dat gezinsmigranten een betere startpositie zouden hebben dan andere inburgeraars en zij er zelf voor hebben gekozen naar Nederland te komen. Echter in de praktijk blijkt maar al te vaak dat ze geen andere keuze hebben, dan een verblijf in Nederland, om samen met hun partner te kunnen zijn. De belangenorganisaties hebben de Eerste Kamer nu dringend verzocht de positie van de gezinsmigranten alsnog te onderzoeken, voordat de wet wordt aangenomen.

 

 

  • EINDE PERSBERICHT

De nieuwe Wet Inburgering heeft gevolgen voor Nederlanders met een buitenlandse partner

Update 22 juli 2020 Brief aan Eerste Kamer verstuurd met het verzoek een gesprek aan te gaan met de groep Gezinsmigranten. Update 2 juli 2020 Op voorstel van Min. Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw...

Brief aan Eerste Kamer inzake nieuwe wet Inburgering 2021

De nieuwe wet Inburgering is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondanks dat veel partijen hun zorgen hebben uitgesproken, is er volledig voorbij gegaan aan de positie van de gezinsmigranten. Zie ook ons eerdere bericht hierover.Derhalve hebben wij gezamelijk met...

Internetconsultatie – Besluit en regeling inburgering

Reageer op de Internetconsultatie! Sluiting: 29 september  Impact nieuwe wet inburgering op gezinsmigranten De Feiten Jaarlijks komen er gemiddeld 100.000-150.000 migranten naar Nederland. Slechts 20.000 daarvan zijn inburgeringsplichtig. 11.500 gezinsmigranten van...

Eerste Kamer stelt vragen aan de regering betreffende de gezinsmigranten

Voorlopig verslag Eerste Kamer Wet Inburgering   De leden van D66, PvdA, Groenlinks en CU hebben vragen gesteld met betrekking tot de positie van de gezinsmigranten binnen het wetsvoorstel. Onze gezamenlijke brief is als inbreng meegenomen. In het verslag worden o.a....

Buitenlandse partners en de nieuwe wet inburgering

UPDATE: Lees hier het verslag van de vergadering die 1 december heeft plaatsgevonden Antwoord Koolmees op de vragen van de Eerste Kamer Update op ons voorgaande nieuwsbericht Memorie van Antwoord De Eerste Kamer fracties hebben enkele vragen, waaronder die van onze...

Verhuizen naar Nederland met een Britse of niet-EU partner na Brexit (1 januari 2021)

We hebben het al eerder vermeld in het artikel Belangrijke informatie over het leven na Brexit. Er staat een grote hoeveelheid informatie op de IND en Rijksoverheid websites, waardoor je het spoor soms wel eens bijster raakt. Op ons verzoek heeft Min. van Buitenlandse...
Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This