Selecteer een pagina

Vrijstelling loonheffing AOW

Ingezonden brief Reactie op artikel 'Onterecht minder AOW' Geachte heer, mevrouw, Ik reageer op uw artikel in de nieuwsbrief van 3 November j.l. Vrijstelling wordt niet in alle gevallen toegekend. Door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) zijn veel mensen...