Selecteer een pagina

Mobiel Paspoort Aanvraagstation informatievoorziening schiet te kort

Wat doet een MVA (Pop-up ambassade / Pop-up Consulaat)? Een consulair team komt een maal per jaar (soms 2 x) naar een regio waar veel Nederlanders wonen. Bij een MVA kun je een paspoort vernieuwen en soms ook een DigiD code activeren. Om gebruik te maken van een MVA kan men 4 tot 5 weken van tevoren online een afspraak maken. De beschikbaarheid is echter zeer beperkt.

Reactie Consulaat-Generaal in Sydney op ons MVA onderzoek.

Hoewel het onderzoek in Australië is uitgevoerd, is de situatie in de meeste landen vergelijkbaar.

Dus ook als je niet in Australië woont; blijf lezen!

Wensen van de deelnemers aan het onderzoek

  • Een ruimere aankondiging waar en wanneer een MVA wordt ingezet, zodat mensen o.a. kunnen plannen of ze wel of niet een vliegreis naar Sydney moeten boeken
  • Betere informatievoorziening op een logische plek
  • Mogelijkheid een DigiD te activeren
  • Een meer frequente inzet van de MVA
Download MVA Rapport

De reactie van het Consulaat-Generaal in Sydney, kort samengevat;

Het streven is om in 2021 de MVA-inzet wereldwijd te intensiveren

Communicatie daaromheen is minstens zo belangrijk en dit gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken eveneens oppakken. Dit zal o.a. een van de onderwerpen zijn waarover Project Loket Buitenland in de eerstvolgende klankbordbijeenkomst in februari 2021 met o.a. Stichting GOED verder in gesprek over wil gaan. 

In Australië wordt er begin 2021 een jaarplanning bekend gemaakt zodat duidelijk wordt in welke maand we waar naartoe gaan.

Extra mededelingen zodra duidelijk wordt welke data en waar precies, en hoe het zit met inschrijven etc., volgen dan ruim van tevoren later in de communicatie.

Men kan inderdaad online een afspraak maken. Hoe vaak we naar de grote steden zullen gaan is op voorhand lastig te zeggen. Dit zal afhangen van de vraag.

Zodra bekend is wanneer een MVA-bezoek plaats zal vinden, wordt dit inderdaad naast FB en informatieservice o.a. via de hoofdpagina in de rubriek actueel/nieuws bekend gemaakt en via de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief kun je aanvragen via syd-pcz@minbuza.nl.

Bij navraag bleken weinig mensen van een nieuwsbrief af te weten. We zijn zelf op zoek gegaan en hebben de informatie uiteindelijk gevonden: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/australie/over-ons/nieuwsbrieven

De wens om ook de DigiD activeringscode af te kunnen halen, hebben wij geen reactie op mogen ontvangen.

Hoe nu verder – Loket buitenland

De volgende punten staan op onze agenda om te bespreken tijdens de eerstvolgende klankbordmeeting;

  1. Verbetering van de informatievoorziening. Dat de informatie op verschillende plaatsen te vinden is, betekent niet dat het van zelfsprekend is dat het op een logische plek staat en gevonden wordt.
  2. De opening van de afspraken is niet ruim van tevoren. Zoals veel mensen hebben aangegeven blijkt dat men te weinig tijd krijgt om te plannen, zeker als blijkt dat er geen plek meer beschikbaar is bij de MVA en men alsnog vluchten moet gaan boeken.
  3. DigiD-code activatie voor alle MVA’s mogelijk maken.
  4. Wat verstaat men onder intensivering en hoe peilt men de behoefte aan een MVA in de regio?

Laat van je horen!

Is er behoefte aan een MVA in jouw regio? Laat van je horen! Neem contact op met 24/7 of stuur een email naar de ambassade/consulaat in jouw woonland. Dit geldt voor Nederlanders wereldwijd.

Men zet een MVA in op plaatsen waar veel Nederlanders wonen en als er veel vraag naar is. Komen er geen signalen binnen bij een ambassade of consulaat, dan wordt er geen actie ondernomen. Op de vraag aan de Engelse ambassadeur, waarom er niet meer MVA’s worden ingezet in het VK, kregen wij als antwoord; Wij horen van niemand dat daar behoefte aan is. Je kunt zeggen dat is nogal kort door de bocht, maar zo werkt het helaas.

Hoe kun je op dit moment het beste op de hoogte blijven?

Social Media

Heb je een Facebook-account en/of Twitter? Volg de ambassade dan via hun FB-pagina en/of Twitter-account.

Informatieservice Buitenlandse Zaken

Registreer je voor de informatieservice https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/

Kies voor: aanmelden en registratie ambassade; en ontvang extra informatie van de ambassade (bijv. over dienstverlening en evenementen).

Nederlandwereldwijd.nl

Kies het land: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen

Vervolgens om informatie over een MVA te vinden ga je niet naar paspoorten, maar kies je Actueel.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/australie/actueel (voorbeeld Australië)

Let wel: niet alle ambassades/consulaten hanteren dezelfde wijze van informatievoorziening.

TIP: na het kiezen van het land kun je via de link Wonen en Werken een A-Z index vinden, dit geeft een mooi overzicht.

We houden jullie op de hoogte!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This