Selecteer een pagina

Registratie Niet-Ingezetenen en de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Nederlanders die in het buitenland wonen zijn slechter te bereiken voor de semi- overheid in vergelijking tot de Nederlanders in Nederland. Ook zorgt de toegang tot de Digitale Overheid voor extra drempels en het identificeren van vertrokken Nederlanders voor extra beveiligingsmaatregelen omdat hun gegevens niet altijd volledig en/of correct zijn.

Onlangs hebben er meer dan 1000 respondenten meegedaan aan ons onderzoek over de RNI en de Informatieservice van BZ (Buitenlandse Zaken). Het overgrote deel van de vertrokken Nederlanders wil op de hoogte blijven en belangrijke informatie van de overheid ontvangen. Zij willen actiever geïnformeerd worden. We hebben de resultaten van het onderzoek samengevat in een rapport. Dit rapport zal aangeboden worden aan het Min. van BZ (Buitenlandse Zaken) en aan het Min. van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This