Selecteer een pagina

Stichting GOED heeft net als vorig jaarop 30 maart 2021, weer deelgenomen aan het DigiD Burgerpanel. Hier worden de knelpunten en problemen besproken die bepaalde groepen in de samenleving ondervinden met DigiD. 

Voor Nederlanders in het buitenland blijft het grote struikelblok het ophalen van de DigiD activeringscode bij een balie in Nederland of een van de consulaire posten in het buitenland. Tevens een extra uitdaging op het moment, vanwege Covid-19. Er zijn ook problemen met de post, waardoor de brief met de baliecode of de activeringscode (van de SVB) geheel niet aankomt of te lang onderweg is. 

Daarnaast is er nog steeds geen oplossing voor het probleem met de DigiD App. Hier wordt wel aan gewerkt, maar tot nu toe blijft een oplossing uit.

Het probleem met de App: het is op dit moment niet mogelijk om met een Nederlands identiteitsbewijs, dat in de RNI is opgenomen, de ID-check uit te voeren.  

Er zijn een aantal lichtpuntjes te melden; 

  • In het voorjaar start Loket Buitenland van Buitenlandse Zaken met een Pilot de DigiD activeringscode via videoverbinding te realiseren. Een kleine 100 gebruikers zullen dit gaan testen. Dat zou betekenen, als de pilot succesvol blijkt, dat men dan niet meer naar een balie hoeft te reizen. We zijn zeer benieuwd of deze pilot succesvol gaat verlopen en houden jullie hiervan op de hoogte. Wie van deze methode eventueel gebruik kan gaan maken is bij ons nog niet bekend. 
  • Wanneer men een activeringscode via de SVB ontvangt per post (bij AOW-aanvraag) en het blijkt dat de brief met de code meerdere malen te laat of helemaal niet aankomt, staat de SVB ervoor open de brief via DHL te versturen.  
  • Er zijn naast de pilot ook andere ontwikkelingen gaande om de dienstverlening te verbeterenDe Stichting blijft met regelmaat in contact met DigiD (Logius) en Buitenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat Nederlanders in het buitenland op het vizier blijven staan.  

Voorgaande berichten over DigiD

Centraal meldpunt overheidsdienstverlening

Maak hier melding van zaken met de Nederlandse (semi) overheid en andere essentiele dienstverleners, die verbetering behoeven, voor Nederlanders in het buitenland. Ook tips, oplossingen, goede ervaringen en geleerde lessen zijn welkom.

Wij gebruiken deze feedback om de dialoog aan te gaan met de desbetreffende instanties over deze meldingen. Zo werken we samen aan een betere dienstverlening en service. Samen houden we de instanties in Nederland scherp.

We kunnen helaas niet op alle meldingen persoonlijk reageren, echter uw feedback wordt altijd gelezen en verwerkt.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This