Selecteer een pagina

Vijfde Burgerpanel

Karin Eastwood heeft namens Stichting GOED deelgenomen aan het 5e Burgerpanel MijnOverheid, DigiD en Machtigingen.

Via MijnOverheid heeft de burger digitaal toegang tot zijn of haar post van de overheid (Berichtenbox).

MijnOverheid wil graag goed toegankelijk zijn voor iedere burger. Daarom is er een burgerpanel in het leven geroepen met afgevaardigden van verschillende maatschappelijke organisaties die de belangen van grote groepen burgers vertegenwoordigen. MIjnOverheid vraagt waar hun achterban tegenaan loopt en neemt dit mee in de verdere ontwikkelingen van MijnOverheid.

Het verslag

Tijdens een korte opening door voorzitter, Marcel Vogel, werd gesproken over de levering van generieke diensten. De wensen en verwachtingen van de gebruiker staan centraal zodat Logius kan inspelen op de veranderingen in de samenleving.  Er gebeurt enorm veel  rond de DigiD in een snel tempo. Voor de meeste aanwezigen gaat het eigenlijk té snel. Zeker voor gebruikers met een beperking, zoals een slecht gezichts vermogen. Ook gebruikers uit de ‘kwetsbare’ groepen vinden het tempo van veranderingen te snel. 

Doorontwikkeling Logius: SAFE werken en Gebruiker Centraal.

Logius zou graag meerdere ‘feedback’ momenten willen houden waarin de wensen van de gebruiker naar voren komen. Dit gaat via ‘inkopers’ die een selectie van 6 – 8 testers maken uit de doelgroepen, die verschillende test methode uitvoeren om te bekijken of het systeem werkt en waar het aangepast en verbeterd kan worden. Voor de kwetsbare groepen (daklozen, minder intellectueel begaafden en mensen in financiele of persoonlijke crisis) gaat dat momenteel via een begeleidende stichting. Verzoek van een deelnemer aan het burgerpanel is om met die groepen direct te communiceren. 

Transparant zijn is een pré bij Logius maar velen vinden het nog ‘koffiedik lezen’.

De DigiD App en de website voor het aanvragen voor de DigiD is aangepast en met een rustiger ontwerp en eenvoudigere taal.  Bovendien kunnen nu meerdere apparaten worden gebruikt voor de DigiD App.

Terugblik: terugkoppeling verbeteringen vanaf 4e Burgerpanel

Tal van aanbevelingen van het vorig Burgerpanel zijn inmiddels verwerkt. Zo is het nu eenvoudiger om iemand te machtigen voor je DigiD voor bv belasting opgaven of zorgverzekering.  Het proces kan volledig ‘online’ afgehandeld worden. Degene die gemachtigd wordt ontvangt dan per post een activeringscode. 

Gebruikersvriendelijkheid stond vorige keer centraal, vandaar de nieuwe DigiD App.

Logius is zich bewust van de problemen gebruikers hebben met registratie met een paspoort in het buitenland uitgegeven en dit is iets waar momenteel nog steeds aan gewerkt wordt. De verwachting is dat in het 4de kwartaal van dit jaar hier een oplossing voor is gevonden.

Blik vooruit: de aankomende ontwikkelingen voor Logius.

Na de koffie zou er een blik vooruit worden gegeven: de aankomende ontwikkelingen voor Logius. Maar voor de pauze hadden de deelnemers zelf al veel te verwachte ontwikkelingen aangekaart, dus men ging vrijwel direct, in twee groepen, brainstormen over suggesties voor de toekomst.

Hoe nu verder: de komende periode samen aan de slag

Toegankelijkheid voor iedereen staat voorop bij Logius, tenminste op papier. Bewoners in achterstandswijken, mensen met beperkingen, mensen met psychische problemen, de senioren en de Nederlanders in het buitenland hebben allemaal een ding gelijk. Ze zijn de vergeten groep, de schaduw-gebruikers.

Het verificatie systeem is verbeterd in Nederland, maar nog niet over de grenzen. De eenvoudige toegankelijkheid laat voorlopig nog op zich wachten.

Nederlanders in het buitenland lopen tegen dezelfde problemen op als asielzoekers. Zeker wanneer deze geen geldig Nederlands paspoort meer hebben omdat zij een nieuwe nationaliteit hebben aangenomen. 

De voorlichting over de DigiD zou verhoogd moeten worden, in eenvoudige taal. Bovendien in meerdere talen, dat zou bijzonder behulpzaam zijn.

Er kwam een voorstel om de ‘inkoop’ bureaus (ingehuurd) voor een deel uit te schakelen en de 6 – 8 testers uit ‘de minder doorsnee’ doelgroepen direct te benaderen.

Indruk over het Burgerpanel

Een goed georganiseerde bespreking met vertegenwoordigers uit een goede verscheidenheid van gebruikers. Wel bestaat er het idee dat Logius er nog niet helemaal is waar ze willen zijn, maar er wordt wel heel hard aan gewerkt. De medewerkers van de groep stonden open voor suggesties, vragen en kritiek.

Een verslag opgesteld door Logius hebben wij nog niet ontvangen.

Dit verslag is opgesteld door Karin Eastwood-Helder, medewerker bij Stichting GOED.

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This