Selecteer een pagina

DIGID NIEUWS

DigiD toch wel een van de meest besproken onderwerpen als we het over frustraties hebben met de Nederlandse overheid.

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met DigiD laat je zien wie je bent als je op internet iets bij een (semi)overheidsorganisatie wilt regelen. Of dat nou bij de belastingdienst is, het onderwijs, de zorg, SVB, UWV of een Pensioenfonds.

Een Digitaal inlogmiddel, het klinkt zo fantastisch, ware het niet dat de activatiecode alleen bij een balie in Nederland of bij een aantal ambassades kan worden afgehaald. Oh en zo maar even een telefoonnummer veranderen om SMS te ontvangen, zet dat maar uit je hoofd.

Is er ook goed nieuws?

Met de DigiD App zou dit opgelost kunnen worden. Oh nee wacht, die werkt niet met paspoorten uitgegeven in het buitenland.

Er was goed nieuws toch?

Inderdaad, DigiD ofwel Logius is begonnen met de aanpassingen van de DigiD App, zodat in het buitenland uitgegeven ID-documenten (paspoort, rijbewijs) geschikt zijn voor de ID-check. Hierna zal de DigiD App voor alle Nederlanders in het buitenland te gebruiken zijn. Men kan dan met een DigiD zonder telefoonnummer, zonder reizen, toch blijven inloggen door een ID-check uit te voeren.

Komend kwartaal (Q4) worden de voorbereidingen getroffen opdat dit in Q1 2021 hopelijk gerealiseerd kan worden.  

Nog even geduld dus, we wachten al een tijd, maar nog even volhouden! We houden jullie op de hoogte.

Nog meer goed nieuws?

Nederlanders die hun Nederlanderschap hebben moeten opgeven (of onbewust zijn verloren) kunnen normaal gesproken geen DigiD aanvragen. Onlangs hebben we nog nagevraagd of daar geen oplossing voor kan komen; dit zou niet mogelijk zijn.

Wat schetst onze verbazing; Grensarbeiders, zonder de Nederlandse nationaliteit, krijgen voortaan ook DigiD

Mensen die wonen in het buitenland zonder de Nederlandse nationaliteit, kunnen voortaan ook een DigiD aanvragen. Mits zij een relatie hebben met de Nederlandse overheid, een BSN hebben en inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte (EER). Vooral grensarbeiders hebben profijt daarvan.

Naar de balie

Tot voor kort moest iemand beschikken over een Nederlands paspoort om vanuit het buitenland een DigiD aan te vragen. Voortaan kan dat ook wanneer diegene beschikt over een paspoort dat is uitgegeven in een EER-land (de EU-landen, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Bij doorlopen van het aanvraagproces op de DigiD-website, moet de aanvrager nog wel langs één van de DigiD balies om de activeringscode op te halen.

Raad van state

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 december 2019 besloten dat een DigiD verstrekt moet kunnen worden aan burgers die wonen binnen de EER, een relatie hebben met de Nederlandse overheid en een BSN hebben. Naar aanleiding van die uitspraak heeft Logius het DigiD aanvraagproces vanuit het buitenland aangepast.

Uitgifte identiteitskaart met inlogfunctie per 4 januari 2021

Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een inlogfunctie. Dit betekent dat burgers straks kunnen inloggen met hun identiteitskaart via de DigiD app. Door op deze manier in te loggen, kunnen zij gegevens inzien of wijzigen die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens. Wat dit voor Nederlanders in het buitenland betekent gaan we voor jullie uitzoeken.

https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2020/10/1/uitgifte-identiteitskaart-met-inlogfunctie-per-4-januari-2021

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This