Selecteer een pagina

Op donderdag 2 september heeft Stichting GOED samen met Logius en Nederland Wereldwijd, Nederlanders in het buitenland de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over DigiD.

Tijdens de sessie zijn mensen op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en kon men direct vragen stellen.

Veel van de antwoorden op de gestelde vragen zijn terug te vinden op de website van NederlandWereldwijd.nl, waar ook informatie te vinden is over andere onderwerpen voor mensen in het buitenland die met de Nederlandse overheid te maken hebben. Tijdens de online sessie werd uitgelegd dat de mogelijkheid bestaat contact op te nemen met het 24/7 Contact Center wanneer men er niet uitkomt.

 

Enkele vragen uitgelicht

Ik kan niet fysiek naar een balie komen

Via een proef met Videobellen met Nederland Wereldwijd (NWW) is het mogelijk de DigiD activeringscode te ontvangen tijdens een vooraf geboekte afspraak. De proef wordt vooralsnog verlengd zodat mensen in het buitenland die niet naar een balie kunnen komen geholpen kunnen worden. Wekelijks worden er nieuwe afspraakmogelijkheden opengesteld, maar deze zijn door de grote vraag snel vol geboekt. Op dit moment zijn er Kamervragen gesteld over deze pilot en de verwachtingen voor de toekomst.

Hoe kan ik mijn telefoonnummer veranderen?

Wilt u vanuit het buitenland een nieuw telefoonnummer koppelen aan uw DigiD? Dat kan met de DigiD app of via een sms op uw oude telefoonnummer. Heeft u geen DigiD app of toegang tot uw oude telefoonnummer? Dan moet u een nieuwe DigiD activeringscode aanvragen.

Ik kan mijn paspoort/rijbewijs niet scannen in de DigiD App

Dit is een bekend probleem bij paspoorten en ID-kaarten die op ambassades zijn uitgegeven. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem, de verwachting is dat dit eind van dit jaar wel mogelijk is.

Ik ontvang geen post in mijn woonland

U ontvangt geen brief met de baliecode in het buitenland omdat er te veel onzekerheid over adressen in het buitenland bestaat, behalve als u AOW gerechtigd bent of binnenkort wordt. Check Als u DigiD aanvraagt, let dan goed op dat u ‘vanuit het buitenland’ kiest. U ontvangt de DigiD baliecode per email en sms. Vervolgens kunt u hiermee een DigiD activeringscode ontvangen; deze is op te halen bij een balie of u kunt een afspraak maken voor videobellen als u in het buitenland woont.

Heb ik een BSN nodig en hoe kom ik daaraan?
Kan ik als oud-Nederlander een DigiD krijgen

Ontvangt u (binnenkort) AOW-pensioen? Dan kunt u DigiD online aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank. U hoeft hiervoor niet de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EER-land te hebben. Wel moet u beschikken over een BurgerServiceNummer (BSN).

Meer informatie hierover

Tip voor mensen die AOW hebben of binnenkort kunnen aanvragen en nog geen DigiD hebben; die kunnen de DigiD via de SVB aanvragen. Dit wordt via de post verstuurd en men hoeft hiervoor niet naar een balie te reizen.

Bekijk hieronder de presentatie van Logius en Nederland Wereldwijd met aanvullende informatie die tijdens de onlinesessie is besproken.

Presentatie van Logius en Nederland Wereldwijd

Bekijk de informatie die tijdens de online sessie gepresenteerd is.

Heeft u toch nog vragen of problemen, neem dan contact op met;

Nederlandwereldwijd

Contactkanalen:

Website: Nederlandwereldwijd.nl

24/7 Contact Center

  • Telefoon: + 31 247 247 247 (of via lokale nummer Nederlandse ambassade)
  • Ook bereikbaar via Whatsapp, e-mail of via de BZ Reisapp
  • Nederlands, Engels, Frans en Spaans

Twitter: @247BZ

Facebook: NederlandWereldwijd

Wij danken Logius en Nederland Wereldwijd voor hun deelname en hopen dat de mensen die hebben deelgenomen het positief hebben ervaren en dat de diegene die niet aanwezig konden zijn via deze samenvatting toch antwoord op hun vragen hebben gekregen.

 

Zou u graag ook over andere overheidsdiensten toelichting willen krijgen voor Nederlanders in het buitenland, neem dan contact met ons op. Wij staan ervoor open meerdere vraag & antwoord sessies te organiseren!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This