Selecteer een pagina

Inloggen met e-IDAS vanuit het VK is per 1 januari 2021 niet meer mogelijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft 31 januari 2020 de EU verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode waarin alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk nog van kracht zijn. Zo ook de eIDAS-verordening.

In het kader van de definitieve Brexit per 1 januari 2021 wordt de eIDAS-functionaliteit voor het Verenigd Koninkrijk per die datum uitgeschakeld.

Gevolgen

Overheidsorganisaties, zoals De Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV, hebben een inlogpagina waarop burgers en ondernemers kunnen inloggen om gegevens in te zien of om zaken met de desbetreffende organisatie te regelen.

In het kader van eIDAS staat op deze inlogpagina een knop ‘Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel’. Als hierop wordt geklikt verschijnt er een overzicht van de erkende inlogmiddelen die diegene kan gebruiken om in te loggen. Per 1 januari 2021 wordt in dit overzicht niet meer het inlogmiddel van het Verenigd Koninkrijk als optie getoond.

Voor overheidsorganisaties binnen de EU houdt dit in, dat:

Per 1 januari 2021 inloggen met het GOV.UK Verify inlogmiddel bij een EU-overheidsorganisatie niet meer mogelijk is.

Voor burgers en bedrijven binnen de EU houdt dit in, dat:

Per 1 januari 2021 inloggen met een Europees erkend inlogmiddel bij overheidsorganisaties uit het Verenigd Koninkrijk niet meer mogelijk is.

Bron: Logius

Lees meer belangrijke informatie over het leven na Brexit

Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief maart 2022   DigiD app is recentelijk aangepast Na het videobellen voor DigiD activatie is er meer goed nieuws te melden. Het heeft even geduurd (ruim 2 jaar) maar de ID-check functie in de DigiD app werkt nu voor alle paspoorten. Het was voorheen niet...

DigiD volledig online aanvragen vanuit het buitenland

DigiD volledig online aanvragen vanuit het buitenland

De DigiD een van de zaken waar menig Nederlander in het buitenland problemen mee heeft. Daarom trekt  Stichting GOED bij DigiD en Buitenlandse Zaken constant aan de bel om de dienstverlening te verbeteren. We zijn derhalve blij dat de proef is afgerond, waarover we al...

DigiD aanvragen vanuit Canada

DigiD aanvragen vanuit Canada

Dit is het vervolg op mijn saga over het aanvragen van AOW aanvragen vanuit Canada.  Misschien maakt dit vervolg u ook aan het lachen, want lachen is het enige geneesmiddel voor alle rare zaken waar ik tegen aan liep tijdens dit proces. Nadat je de AOW hebt gekregen...

Deelname aan DigiD Burgerpanel

Deelname aan DigiD Burgerpanel

Stichting GOED heeft net als vorig jaar, op 30 maart 2021, weer deelgenomen aan het DigiD Burgerpanel. Hier worden de knelpunten en problemen besproken die bepaalde groepen in de samenleving ondervinden met DigiD.  Voor Nederlanders in het buitenland blijft het grote...

Nieuwe Identiteitskaart

Nieuwe Identiteitskaart

Nederlandse Identiteits Kaart (NIK) krijgt inlogfunctie DigiD   Nieuwe eID kaart   Vanaf 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een nieuwe inlogfunctie.  Waar staat eID voor?  eID staat voor elektronische identiteit. De overheid wil dat...

DigiD wat moet je ermee

DigiD wat moet je ermee

DIGID NIEUWS DigiD toch wel een van de meest besproken onderwerpen als we het over frustraties hebben met de Nederlandse overheid. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met DigiD laat je zien wie je bent als je op internet iets bij een (semi)overheidsorganisatie wilt...

eIDAS het Europese inlogmiddel

eIDAS het Europese inlogmiddel

Wat is eIDAS Met eIDAS moeten organisaties met een publieke taak de Europees erkende inlogmiddelen accepteren voor hun digitale dienstverlening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt, voor Europese burgers en bedrijven, om binnen...

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This