Selecteer een pagina

Nieuwsbrief Stichting GOED MEI 2022

Gratis e-boekje 'Survivalgids voor emigranten'

Toegankelijkheid van de RNI en de Digitale Overheid in het algemeen

Stichting GOED heeft recentelijk aan een overleg deelgenomen met RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) en het Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken). Dit naar aanleiding van de brief aan Staatssecretaris Digitalisering, Alexandra van Huffelen. Lees meer hierover in onze vorige nieuwsbrief.

Een aantal besproken onderwerpen;

De overheid is bezig met een stapsgewijze verbetering en vernieuwing van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit wordt ook wel de Ontwikkelagenda van de BRP genoemd.

Eén van de punten op deze agenda is het uitbreiden van de mogelijkheden de gegevens van niet-ingezetenen bij te houden. In de BRP staan de gegevens van inwoners van Nederlandse gemeenten (ingezetenen), en van andere personen met een band met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). Voor niet-ingezetenen worden minder gegevens geregistreerd en bijgehouden dan voor ingezetenen. Verschil zal er blijven, maar verandering lijkt nodig.

Er is met prioriteit geagendeerd de mogelijkheden om gegevens in de BRP over niet-ingezetenen bij te houden uit te gaan breiden. Dit zodat er beter zicht komt op tijdelijk verblijf van niet-ingezetenen in Nederland (waaronder arbeidsmigranten) en dat de dienstverlening efficiënter wordt van de Nederlandse overheid aan niet-ingezetenen (waaronder Nederlanders die in het buitenland wonen en niet-Nederlanders die in het verleden in Nederland rechten hebben opgebouwd).

Er zal onder andere onderzocht worden of en hoe gegevens over huwelijk, kinderen en overlijden bijgehouden kunnen worden tijdens de periode dat men niet ingezetene was. Dat zou ook tot administratieve lastenvermindering moeten kunnen leiden voor mensen die na verblijf in het buitenland terugkeren naar Nederland.

Je kunt in de Kamerbrief meer over de ontwikkelagenda lezen.

Bewijs van in leven zijn

De problemen komen vaak voort uit de beperkt beschikbare gegevens die men uit de RNI kan halen. Een van de afspraken tijdens het overleg is, dat de RvIG een overleg probeert te organiseren tussen de SVB en de pensioenfederaties. Om tot een betere werkwijze m.b.t. de attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) te komen.

DigiD App

Stichting GOED wilde graag een update over de kinderziektes van de DigiD App. Zie ook onze vorige nieuwsbrief hierover. Dit zal worden nagevraagd.

Jullie input is nodig!

Voorbeelden en casussen

Om verbetering door te voeren in de registratie van gegevens van niet-ingezetenen in de BRP kunnen wij helpen door voorbeelden van problemen te melden. Heb je problemen ondervonden, geef het dan door via ons Centrale Meldpunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens wijzigen en bekijken in de RNI, maar ook  andere problemen die te maken hebben met de Digitale Overheid kun je melden.

Wij zullen jouw feedback bundelen en vervolgens (anoniem) voorleggen aan het Ministerie van BZK.

MFO – Melding Fouten Overheidsorganisaties

Wat waarschijnlijk niet veel mensen weten is dat je via het MFO een melding kunt maken over bijvoorbeeld een fout in de RNI. Een melding kan alleen gemaakt worden als je met de desbetreffende overheidsinstantie niet tot een oplossing kunt komen om het te corrigeren.

MFO-meldpunt

Gratis e-boekje – Survivalgids voor emigranten

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een emigratie hebben wij een gratis e-boekje samengesteld. Het is ook voor de al vertrokken Nederlander een handig naslagwerkje. We zullen dit boekje regelmatig bijhouden. Suggesties voor de volgende update zijn welkom. Heb je familie, vrienden of kennissen die van plan zijn te vertrekken?

Vertel over ons e-boekje!

Handreiking gezinsmigranten voor gemeenten

Als opvolging van de Webinar in december dat Stichting GOED met SAM en Divosa heeft georganiseerd, is in opdracht van Divosa een handboek ontwikkeld door Marjan de Gruijter van het Verweij-Jonker Instituut. Op 12 mei is het gepresenteerd tijdens een Webinar. Het handboek biedt meer inzicht en handvatten hoe de inburgering van gezinsmigranten in te vullen. Hiermee krijgt de groep gezinsmigranten de aandacht die het verdient. Met de doelstelling, te leren en de uitvoering van de wet zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zet Stichting GOED zich in om de kant van de gezinsmigrant te belichten. Zo kunnen gezinsmigranten hun ervaringen delen via het speciale meldpunt op onze website. De tips en tops die hier binnenkomen vormen zo directe input voor organisaties als Divosa.

Recentelijk in het nieuws onvindbare gepensioneerden

Honderden miljoenen euro’s van ‘onvindbare’ gepensioneerden blijven liggen bij pensioenfondsen. Dat heeft pensioenfonds ABP afgelopen zaterdag in de media bevestigd.

Lees hier het artikel op Nu.nl

Een groot deel van deze onvindbare gepensioneerden woont in het buitenland! Als men is geëmigreerd, kan het ingewikkelder zijn om te worden opgespoord. Vooral als er een oud adres in de RNI staat.

Hoe kom je erachter of je een vergeten pensioen hebt?

Als je een DigiD hebt, kun je op mijnpensioenoverzicht.nl achterhalen welke pensioenen je hebt opgebouwd. Let wel op: deze pensioenoverzichten zijn niet altijd volledig; niet alle ‘oude’ pensioenen zijn hierin verwerkt. Denk je iets te missen in dit overzicht, dan kunt je contact opnemen met de werkgever van destijds (als die nog bestaat) of met het pensioenfonds zelf. Zo nodig duiken ze voor je in de papieren archieven om informatie over jouw pensioen te achterhalen.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This