Selecteer een pagina

Reactie op de internetconsultatie

 

Wijziging RWN-herkrijging en verlies Nederlanderschap na langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU

Gezamenlijk met Nederlanders in den Vreemden heeft St. GOED een reactie op de internetconsultatie ingediend.

Zoals al eerder aangegeven in een artikel op onze website is het wetsvoorstel een deceptie voor Nederlanders die tussen 1985 en 2003 het Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Daarnaast is de voorgestelde herstelperiode van 2 jaar veel te kort. De Nederlanders die zich bewust zijn van het verlies en misschien al geprobeerd hebben het te herkrijgen, houden de informatie hoogstwaarschijnlijk goed in de gaten. Maar diegenen die zich nog niet bewust zijn het Nederlanderschap verloren te hebben en/of lastiger zijn op te sporen, komen er wellicht niet op tijd achter dat deze gelegenheid wordt geboden. Hoe gaat de overheid deze mensen bereiken? We weten, uit het verleden, dat een korte campagne niet voldoet.

Het feit dat niet iedereen zich realiseert dat een paspoort niet alleen een reisdocument is, maar ook een toetsing voor behoud van het Nederlanderschap, blijft bestaan!

Modernisering van de nationaliteitswet? 

Men kan hier pas echt van spreken als ook het automatisch verlies geheel uit de wet wordt geschrapt. Bespaar Nederlanders een juridisch gevecht om het Nederlanderschap te herkrijgen. Stop de omslachtige optieregelingen, die voor veel Nederlanders niet haalbaar zijn, een simpel bewijs of verklaring dat je nog een band met Nederland hebt (en niet met de EU) zou voldoende moeten zijn.

De reactie is mede ondertekend door verschillenden advocaten e.a.

Lees hier de uitgebreide reactie

Je kunt ook zelf nog een reactie achterlaten tot 15 mei!

Nationaliteit minderjarige kinderen

Hoe zit het nu met de nationaliteit van kinderen? Wanneer en hoe krijgen zij de Nederlandse nationaliteit, als zij in het buitenland zijn geboren? We zien de vraag geregeld voorbijkomen.

De informatie is te vinden op Nederland Wereldwijd;

https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/aanvragen

https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/paspoort-kind

Bankenonderzoek

De enquête over banken die eenzijdig rekeningen sluiten van Nederlanders in het buitenland is afgerond. Wij zullen het rapport, zodra deze klaar is, met u delen. Dank aan alle mensen die de enquête hebben ingevuld.

BSN

Een BSN ofwel Burger Service Nummer is een eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen en het aanvragen van een DigiD. Je krijgt een BSN als je jezelf inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat is normaal gesproken als men zich inschrijft bij een gemeente in Nederland. Wanneer men vertrekt kom je automatisch in de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) terecht.

Nederlanders in het buitenland hebben wel of geen BSN, dit hangt af van wanneer men vertrokken is uit Nederland: Als dit vóór 1 oktober 1994 was en men sindsdien niet meer in Nederland woont, heeft men waarschijnlijk geen BSN. Ook kinderen geboren in het buitenland hebben nog geen BSN, omdat ze niet in de RNI staan ingeschreven.

Een BSN kan men krijgen door persoonlijk naar een RNI-loket in Nederland te gaan. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk via een aantal instanties, zoals de Belastingdienst en de SVB.

Het Ministerie van BZ heeft onlangs een regeling voor Caribische studenten getroffen, die in Nederland willen studeren. Zij kunnen nu alvorens in Nederland aan te komen een BSN krijgen.

Brief aan Staatssecretaris van Huffelen

In een brief aan de staatssecretaris verzoeken wij eenzelfde soort regeling, zoals voor de Caribische studenten, voor Nederlanders in het buitenland mogelijk te maken. Het aanvragen van een BSN vanuit het buitenland, zonder verschijningsplicht. Ook vragen wij meer aandacht voor de Digitale inclusie over de grenzen en benadrukken wij nogmaals het belang van goede informatievoorziening.

Lees hier de brief

Correcte BSN-gegevens zijn ook essentieel voor pensioenuitvoerders

Van niet-ingezetenen worden minder gegevens bijgehouden. Lees hier een artikel van de RvIG (Rijksdienst van Identiteitsgegevens) over de ontwikkelingen en de aandachtspunten.

Correcte BRP-gegevens essentieel voor pensioenuitvoerders | IDee (rvig.nl)

DigiD Videobellen

Het is gebleken dat nog niet iedereen bekend is met de service, de DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen, van Nederland Wereldwijd.

Dit werd o.a. duidelijk naar aanleiding van reacties op een Volkskrant artikel over DigiD en een poll in de NIHB Facebook groep. Omdat het inloggen via sms-controle of DigiD App bij overheidsinstanties, steeds vaker verplicht wordt, moeten veel mensen opnieuw een DigiD aanvragen en activeren.

klik deze link >> Voor meer informatie over videobellen

Let wel, het is momenteel druk! Zorg dus dat je op tijd een afspraak maakt. Elke vrijdag komen er afspraken vrij voor de week erna. Nederland Wereldwijd doet er alles aan om de afspraakmogelijkheden te verruimen. Binnenkort meer hierover.

Wanneer men AOW aanvraagt kan DigiD via de SVB worden aangevraagd.

Inloggen op Mijn SVB gaat veranderen

Vanaf 10 mei 2023 kun je op Mijn SVB niet meer inloggen met DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Je kunt dan alleen inloggen met:

  • Jouw DigiD gebruikersnaam, wachtwoord en sms-controle
  • De DigiD app
  • Een Europees erkend inlogmiddel

Zorg dat je de sms-functie hebt en/of een werkende DigiD App.

Voor meer informatie: https://www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/hoe-kunt-u-inloggen/inloggen-gaat-veranderen

VFS Global

VFS Global is een commercieel bedrijf, dat samenwerkt met de Nederlandse ambassade, om ondersteunende diensten te verlenen aan mensen die een visum aanvragen om het Koninkrijk der Nederlanden binnen te komen. Ook kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen in verschillende landen hier hun paspoort vernieuwen.

Nadat veel Consulaire posten hun deuren sloten, vanwege de bezuinigingen, worden de diensten van VFS Global steeds vaker ingezet. Het is dan ook een positieve ontwikkeling dat men nu ook op verschillende locaties bij VFS Global terecht kan. Echter vangen wij regelmatig signalen op van lange wachttijden om een afspraak te maken en verschillende klachten over deze service.

Zie ook het artikel in de NRC;

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/23/beslisambtenarenblijven-profileren-met-risicoscores-a4162837

Heb je ervaring met VFS Global? Wij ontvangen graag feedback via ons Centrale Meldpunt. Zowel positieve als negatieve ervaringen!

Activiteiten:

17 Feb – Vervolgoverleg Min. BZ en RvIG betreffende RNI

28 Maart – Aanwezig op de Ambassadeurs Conferentie in Den Haag

01/02 April – Stichting GOED heeft samen met de VBNGB op de Emigratiebeurs in Houten gestaan

 

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This