Selecteer een pagina

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. U wordt dan ook uitdrukkelijk geadviseerd om onafhankelijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt inzake kwesties waarbij de informatie van de Stichting Grenzeloos Onder Een Dak website, hierna te noemen St. GOED, relevant kan zijn.

St. GOED, levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal St. GOED de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

St. GOED kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u met de beheerder van de site contact opnemen.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. St. GOED geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

St. GOED kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

St. GOED kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de website of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het auteursrecht op deze website en de eigen teksten die daarin zijn opgenomen wordt door St. GOED uitdrukkelijk voorbehouden. Dat geldt natuurlijk niet voor bijdragen die wij met bronvermelding van anderen hebben opgenomen. Daarop rust een auteursrecht van de betreffende auteurs. Indien iemand van mening is dat wij door overname een inbreuk maken op zijn/haar auteursrecht dan verwijderen wij de betreffende passage op eerste verzoek.

Jurisdictie

Over al onze voorwaarden en het gebruik van deze website is uitsluitend en exclusief het Nederlands recht van toepassing.

Redactionele onafhankelijkheid

Stichting GOED streeft naar redactionele onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat onze redactie en informatieverstrekking zo veel mogelijk wordt gescheiden van alle commerciële belangen zoals bijvoorbeeld advertenties, sponsoring, partners etc. Dit met als doel om zo veel mogelijk objectieve, volledige en onafhankelijke informatie te verstrekken.

Elke commerciële uiting wordt als zodanig duidelijk gescheiden van redactionele inhoud.

Heb je vragen of opmerkingen aan de redactie neem dan contact op via contact@stichtinggoed.nl

Voor commerciële uitingen en vragen horen wij graag via info@stichtinggoed.nl

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This