Doelstellingen en functie van Stichting GOED

Stichting GOED – Grenzeloos Onder Eén Dak behartigt de belangen voor Nederlanders in het buitenland van vertrek en verblijf tot eventuele terugkeer.  De Stichting is een klankbord voor Nederlanders in het buitenland en voor de diverse overheidsinstanties. Wij informeren Nederlanders in het buitenland over zaken die hun invloed kunnen hebben op hun verblijf in het buitenland en hun relatie met Nederland. Wij ontvangen hun input en die van onze vrijwilligers en partners om vragen te beantwoorden, dialoog aan te gaan en onderliggende problemen aan te kaarten bij de betreffende instanties. Wij geven de overheid feedback en advies en stellen knelpunten aan de orde die verbetering behoeven. Wij doen dit middels het onderhouden van contacten met diverse ministeries, waaronder Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en overheids- instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de IND, de Digitale Overheid (Logius/DigiD), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), maar ook de Nationale Ombudsman, onderwijsinstituten, gemeenten en andere organisaties. Wanneer noodzakelijk benaderen we politiek Den Haag om via deze weg veranderingen teweeg te brengen in politieke aandacht en beleid.

Het motto van de Stichting is samenwerken en verbinden, met elkaar en voor elkaar bereik je veel meer. Het is van groot belang om kennis, ervaring en informatie uit te wisselen met organisaties die zich, net als Stichting GOED, inzetten voor Nederlanders in het buitenland en/of de terugkerende emigrant.

Goede ‘centrale’ informatievoorziening is waar de Stichting naar streeft, dit voorkomt nodeloze problemen na vertrek uit Nederland, tijdens het verblijf in het buitenland en bij terugkeer. De Stichting werkt op dit moment samen met Loket Buitenland van BZ om de informatievoorziening over terugkeer naar Nederland op de kaart te zetten en te centraliseren.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This