Selecteer een pagina

Doelstellingen en functie van Stichting GOED

Stichting GOED – Grenzeloos Onder Eén Dak behartigt de belangen van Nederlanders in het buitenland van vertrek en verblijf tot eventuele terugkeer.  De Stichting is een klankbord voor Nederlanders in het buitenland en voor de diverse overheidsinstanties. Enerzijds informeren wij Nederlanders in het buitenland over zaken die invloed kunnen hebben op hun verblijf in het buitenland en hun relatie met Nederland. Anderzijds ontvangen we de feedback van deze doelgroep en die van onze vrijwilligers en partners en gaan we de dialoog aan met de betreffende instanties, om eventuele knelpunten samen op te lossen. 

Wij onderhouden contacten met diverse ministeries, waaronder Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en overheids- instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de IND, de Digitale Overheid (Logius) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Maar we hebben ook contact met de Nationale Ombudsman, onderwijsinstituten, gemeenten en andere organisaties. Wanneer noodzakelijk benaderen we politiek Den Haag om via deze weg veranderingen teweeg te brengen middels politieke aandacht.

Het motto van de Stichting is samenwerken en verbinden, met elkaar en voor elkaar bereik je veel meer. Het is van groot belang om kennis, ervaring en informatie uit te wisselen met organisaties die zich, net als Stichting GOED, inzetten voor Nederlanders in het buitenland en/of de terugkerende emigrant.

Goede ‘centrale’ informatievoorziening is waar de Stichting naar streeft, dit voorkomt nodeloze problemen na vertrek uit Nederland, tijdens het verblijf in het buitenland en bij terugkeer.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This