Doelstellingen en functie van Stichting GOED

STEUN ONS EN WORD - GOED - DONATEUR

Stichting GOED is een samenwerkingsverband van entiteiten en actoren, al dan niet van formeel juridische oorsprong, die op enigerlei wijze verbinding hebben, maken of onderhouden met Nederlanders die zich blijvend onvoorwaardelijk met Nederland verbonden voelen, terwijl ze permanent of voor een langere periode in het buitenland wonen.

NB: Met entiteiten en actoren worden bedoeld Nederlandse verenigingen, stichtingen, non-profitorganisaties, sociale netwerken, online communities en clubs voor Nederlanders in het buitenland. Hiermee willen we zo breed en aantrekkelijk mogelijk opereren, zodat iedere groep of club zich kan aansluiten en dat niet alleen omdat ze formeel juridisch georganiseerd zijn. We zijn er stellig van overtuigd dat we uitsluitend op deze wijze alle Nederlanders over de grenzen bereiken.

De essentie van Stichting GOED is het verwerven van brede steun voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland inzake specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met het wonen in het buitenland en het instandhouden van hun Nederlanderschap.

Ongeacht hoe ieder dat persoonlijk beleeft of ervaart, het is niet ongewoon dat een derde generatie Canadees met Nederlandse roots nog altijd een band met Nederland heeft en zich ook Nederlander voelt.

Doelstelling

 1. Stichting GOED stelt zich ten doel de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen, voortkomend uit inventarisaties via sociaal media, communities, partners, wetsvoorstellen, nieuwsberichten en zaken die de Stichting in het algemeen van belang acht voor de onderhavige doelgroep.
 • Indien en voor zover die belangen tegenstrijdig zouden kunnen zijn, zal de Stichting via overleg met de doelgroep alles in het werk stellen eventuele nadelen voor bepaalde doelgroepen te inventariseren en hen om advies vragen.
 • De uiteindelijke besluitvorming over een te kiezen specifiek doel zal tot stand komen als er consensus is bereikt over de grootste gemene deler van alle belangen.

Functie

Afgeleid van de periodiek opnieuw te definiëren doelstellingen, waarbij meer specifiek wordt gekeken naar beoogd resultaat, zullen de werkzaamheden van de Stichting vooral bestaan uit;

 • Contacten onderhouden met en wanneer nodig druk uitoefenen op semi-overheidsinstellingen, wetgevende machten en uitvoeringsorganisaties die direct of indirect de leef-, woon, werk- omstandigheden van Nederlanders buiten de landsgrenzen beinvloeden.
 • Verbetering van de informatievoorziening vanuit de overheid
 • Inclusie van onze doelgroep bij de Digitale Overheid
 • Informeren van de achterban middels nieuwsbrieven, video’s, sociaal media en andere kanalen
 • Het opzetten van kennisbanken, checklists en factsheets.
 • Het opstarten en uitvoeren van onderzoeken en polls.
 • Het onderhouden van de contacten met de partners en derden.
 • Het activeren van inkomstenbronnen zoals donaties, subsidies, sponsoring.
 • Het werven, enthousiasmeren en aansturen van vrijwilligers en projectmedewerkers,
 • Het plannen, coördineren en uitvoeren van projecten.
 • Onderhouden van de website, sociaal media en marketing.
Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This