Selecteer een pagina

Nederlands Onderwijs in het buitenland

Veel Nederlanders die met hun gezin voor een kortere of langere periode de stap naar het buitenland zetten, willen de banden met het thuisfront warm houden. Nederlands onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Niet alleen om de taal bij te houden, maar ook ter voorbereiding op een eventuele terugkeer of misschien willen de kinderen wel  in Nederland gaan studeren.

NOB kan hierin adviseren

Als koepelorganisatie van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland (in opdracht van OCW) is het een taak van NOB om ouders hierover te informeren of met advies terzijde te staan.  Stichting GOED zet zich in voor goede informatievoorziening en ondersteunt daarom NOB van harte in haar overkoepelende rol. Stichting NOB heeft gemerkt dat lang niet iedereen op de hoogte is van haar activiteiten. Stichting GOED heeft hierop Nederlandwereldwijd.nl (Loket Buitenland van BZ)  en NOB succesvol in contact gebracht.

Hoe kunnen het NOB en ouders elkaar beter bereiken

Maar ook de Nederlander in het buitenland en NOB moeten elkaar weten te vinden! Op veel locaties in de wereld lukt dat goed, maar zeker niet overal. Ze hebben gemerkt dat niet alle ouders in het buitenland NOB kennen, en omgekeerd dat NOB lang niet alle ouders in het buitenland bereikt. NOB wil hier graag verandering in brengen. Helpt u mee? Slechts enkele minuten helpen NOB verder hun inzet te versterken. 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This