Selecteer een pagina

Deze webpagina is een levend document en zal in de loop van de tijd worden gewijzigd en aangepast naar gelang er meer informatie beschikbaar is.

De leesplank – Melbourne

info@deleesplank.com

http://www.deleesplank.com

Onderwijs aan kinderen van 4 tot 12
De Leesplank bereidt middelbare leerlingen voor op hun VCE of IB examen

Kosten

Eerste kind: $400, Tweede kind: $380, Derde kind: $360
$20 voor lesmateriaal en een eenmalige inschrijving bedrag van $50

Prijzen zijn aan verandering onderhevig, check altijd de actuele prijzen op de website van de school.

De Leesplank is niet aangesloten bij het NOB vanwege de tijden die zij vereisen en ontvangt hierdoor geen subsidie.

Eventuele terugkeer Nederland

Alle leerlingen die onderwijs bij ons volgen stromen goed terug. Wij werken met dezelfde materialen, lesschema’s als in iedere Nederlandse school.
VCE en IB-examen eindexamen.

Wij geven al ruim 22 jaar Nederlands Onderwijs in Melbourne Australië. Ieder kind werkt op eigen niveau. De “up to date” Nederlandse taalmethodes zijn voor De Leesplank de rode draad. Wij zijn de basisschool waarin Nederlandse spelling en grammatica, begrijpend lezen, technische lezen en gesproken taal de hoofdrol spelen.

We gebruiken de methodes:

  • Veilig leren lezen
  • Taal actief
  • Nieuwsbegrip
  • De voorleeshoek
  • Kahoot

Dit bestellen wij elk jaar bij Heutink in Nederland

Wij werken alleen maar met gekwalificeerde afgestudeerde PABO docenten en zijn hierin op dit moment de enige in Melbourne.

Voor verdere informatie zie de website van de school.

’t Duyfken – Brisbane

dutchschoolbrisbane@gmail.com

Website

Van peuter tot groep 8

De kosten voor peuters is $1000 per jaar en de overige groepen zijn $ 1650 per jaar.

Er is geen financiering mogelijk voor de ouders.

Eventuele terugkeer Nederland

De school volgt het curriculum van Nederland. In principe streven we ernaar dat de kinderen niet meer achterstand hebben dan 2 jaar. In praktijk komen de kinderen die teruggaan naar Nederland, terecht in de klas waar zij qua leeftijd horen.

De school ontvangt subsidie en is aangesloten bij het NOB.

Bijlage Informatie ‘t Duyfken 

De Kangoeroe – Sydney

admin@nedschoolsydney.org.au

Website School

De Nederlandse school de Kangoeroe in Sydney is een basisschool voor leerlingen van 4-12 jaar.
Wij zijn een zogenaamde Language school en geven 2 uur per leerling per week les, gedurende de terms zoals in het Australische onderwijs. Daarnaast hebben we 4 NTC dagen per jaar zoals Sinterklaas en Koningsdag. De leerlingen worden 2x per jaar getoetst.

Kosten

$30.35 per middag van 2 uur les.

Er is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk wanneer er sprake is van een tijdelijke ‘hardship’ situatie.

Eventuele terugkeer Nederland

Zie de bijlage schoolgids, hoofdstuk 3.3. De school streeft ernaar om de leerlingen bij eventuele terugkeer naar Nederland zo weinig mogelijk overgangsproblemen te laten ervaren bij het volgen van het Nederlandse onderwijs.

De school ontvangt zowel een subsidie van de Nederlandse overheid (NOB) als van de Australische overheid.
De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Schoolgids Kangoeroe 2021

LanguageOne Perth

perth@languageone.org

Website LanguageOne

Leeftijden en examens

Vanaf 2 jaar, 9 maanden t/m 16 jaar
CNaVT examen, ATAR Nederlands examen, IB
Privé les, kleine groepjes en online

Lesprogramma

LanguageOne Perth werkt met een vernieuwd lesprogramma waarin de taalontwikkeling en het betekenisvol leren centraal staan. Communiceren, samenwerken en cultuur vormen de basis. Het lesprogramma is gebaseerd op internationale onderwijsmethodes en afgeleid van de uitgangspunten van het International Baccalaureate® (IB). Interactief met elkaar leren motiveert en zorgt ook voor meer leerplezier. Het is prachtig om te zien hoe onze leerlingen op hun eigen niveau overleggen, discussiëren en schrijven, en de taal dan ook echt durven te gebruiken. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs dat past binnen de internationale context waarin uw kind opgroeit en een eventuele terugkeer naar uw thuisland vergemakkelijkt.

Kosten

Inschrijving $150
Kosten varieren van priveles/ kleine groep/ groep van 6 en leeftijd van de kinderen.
Zie bijlage voor gedetailleerde informatie.

Het lesgeld wordt per jaar gefactureerd, we bieden de mogelijkheid van gespreide betaling in termijnen. Ook is er een regeling ten aanzien van het nog te betalen lesgeld bij inschrijvingen gedurende het schooljaar en het te restitueren lesgeld bij tussentijdse uitschrijvingen.

De school is aangesloten bij het NOB en staat onder toezicht van de Nederlandse overheid (Onderwijs inspectie).

Bijlage schooljaar 2022

Abeltje – Canberra

canberradutchschool@gmail.com

Website School

Leeftijden

0-tot 6 jaar een speelgroep en daarna tot groep 8
Er zitten nu ook al wat oudere kinderen die na groep 8 doorgaan.

Volwassenen kunnen soms terecht Marion Verbrugghen via de universiteit.

Kosten

Speelgroep $8 per bijeenkomst, preschool en ouder $10 want die krijgen voorbereidend lees en schrijf onderwijs erbji aangeboden,
$16 per kind op Abeltje zelf per les (anderhalf uur in de week)

We krijgen jaarlijks subsidie van de overheid via de overkoepelende organisatie ACT CLSA (Community Language and Schools Organisation)
Hiervoor zijn een minimum van 10 kinderen nodig preschool-yr 12 leeftijd, maar tijdelijke visa-houders tellen niet mee.
Alleen permanent residents. Soms zijn er andere beursen die we kunnen aanvragen voor bv de bieb, of ander materiaal.

Eventuele terugkeer Nederland

Het merendeel van de kinderen komen uit een gezin met Nederlandse- Australische ouders. Weinig keren terug en we hebben weinig Expat kinderen
Er wordt iedere week een beetje aandacht besteed aan spelling (Veilig leren lezen, Spelling in beeld, Hotel Hallo) en daarnaast werken met een overkoepelend cultureel jaarthema waar iedere week een stukje uit behandeld wordt. We werken vanuit een multi-intelligence aproach waarbij we een bepaald thema aanbieden vanuit verschillende hoeken: d.m.v. spel, sport, knutselen, voedsel, rekenen, taal, etc.

Niet aangesloten bij NOB omdat we minimaal 3 uur per week les gegeven niet halen.

Stichting NOB – Nederlands Onderwijs Buitenland

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Scholenzoeker: https://www.stichtingnob.nl/scholen/australie?type=all

 

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This