Selecteer een pagina

Deze webpagina is een levend document en zal in de loop van de tijd worden gewijzigd en aangepast naar gelang er meer informatie beschikbaar is.

Het onderwijs in Hongarije wordt volledig gereguleerd en vastgesteld door de overheid. Er zijn weinig mogelijkheden voor een ander type onderwijs. Zeker in de leeftijd tot 18 jaar. Zelfs als er bijvoorbeeld Engels onderwijs gegeven wordt, dan wordt er vaak nog vastgehouden aan de Hongaarse curricula.

https://www.expat-quotes.com/guides/hungary/education/international-schools-in-hungary.htm

Thuis onderwijs of onderwijs op afstand is lastig in Hongarije. Er geldt namelijk een erg strenge leerplicht voor kinderen en ze moeten echt naar een fysiek schoolgebouw. Een optie zou zijn om Nederlandse les te volgen buiten de gewone schooluren om.

Stichting NOB – Nederlands Onderwijs Buitenland

https://www.stichtingnob.nl/scholen/hongarije?type=all

Basis onderwijs en voortgezet onderwijs in lokalen van de American International School of Budapest. Voor groep 1 en 2 is er een lokaal in een buurthuis (Jokai club),

Uitwisselingsprojecten

Er bestaan ook uitwisselingsprojecten met o.a. Nederland. Een voorbeeld hiervan met meer informatie en prijzen is op de volgende website te vinden: https://www.tanulaskulfoldon.hu/hollandia/

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This