Selecteer een pagina

Deze webpagina is een levend document en zal in de loop van de tijd worden gewijzigd en aangepast naar gelang er meer informatie beschikbaar is.

Scholen voor ambassade personeel

In Ankara, Izmil en Instanbul zijn scholen die verbonden zijn aan de vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid. Zoals bijvoorbeeld een medewerker van de ambassade. In deze scholen werken leerkrachten die in Nederland de lerarenopleiding hebben gevolgd. Meestal zijn zij door huwelijk naar Turkije gekomen of zijn het partners van ambassade medewerkers. Deze scholen zijn er vooral voor wanneer de familie terugkeert naar Nederland, zodat deze kinderen in de juiste groep met leeftijdgenoten kunnen beginnen, zonder achterstand.

Scholen voor kinderen van Nederlandse ouder(s) en/of die opgegroeid zijn in Nederland

De kinderen leren hier Nederlands, lezen, spreken, en krijgen bijna alle lessen, behalve rekenen, natuurkunde of scheikunde. Ze accepteren kinderen tussen 3 en 18 jaar. De scholen worden gecontroleerd in Turkije door een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). De scholen werken met hetzelfde systeem als in Nederland.

Gemiddeld zijn de kosten tussen de 300 en 450 euro, de verwachting is echter dat dit bedrag in 2022 omhoog gaat. Zowel de Nederlandse als Turkse overheid vergoeden geen kosten en belastingteruggave is ook niet mogelijk.

Zover ons bekend zijn er geen Nederlandse scholen voor Volwassenen.

Stichting NOB – Nederlands Onderwijs Buitenland

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Scholenzoeker: https://www.stichtingnob.nl/scholen/turkije?type=all

Primair onderwijs in Instanbul, Ankara en Bodrum en Voortgezet onderwijs in Instanbul.

Cursussen

In de grote steden zijn mogelijkheden om een Nederlandse cursus te volgen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om onderwijs op afstand te volgen.

Duur van de cursus is gemiddeld 80 uur

Prijs is rond 450 euro (incl. materiaal)

Instituten

Flemenkçe (Hollandaca) Kursu

https://www.dutchtutor.com/tk/mvv.php

https://www.udemy.com/topic/dutch-language/?persist_locale&locale=tr_TR

https://www.languageinternational.com.tr/hollanda-felemenkce-dil-kurslari

https://www.loecsen.com/tr/ogrenme-hollandaca

Flemenkçe Eğitimi

https://cagridilokulu.com.tr/kurs/flemenkce-kursu-ankara/

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This