Als Nederlander in het buitenland kom je terecht in een compleet nieuwe situatie, met een andere taal en cultuur maar ook nieuwe onderwijsvormen voor je kinderen. Het is dan goed om te weten dat je kind naast een lokale dagschool of internationale school ook terecht kan bij een onderwijsinstelling met Nederlands onderwijs. Wereldwijd bieden bijna 200 scholen in meer dan 100 landen Nederlands onderwijs aan. Dat kan op veel verschillende manieren: deeltijd of voltijd, lokaal of digitaal en op primair en voortgezet niveau. Veel scholen met Nederlandstalig onderwijs zijn aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Alle bij NOB aangesloten onderwijsinstellingen hebben gemeen dat ze een vorm van Nederlandstalig onderwijs aanbieden. NOB biedt de scholen advies en ondersteuning om Nederlands onderwijs wereldwijd te waarborgen. Daarnaast wordt hun kwaliteit geborgd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs – waardoor jij weet dat je goed zit.

Verschillende Nederlandse onderwijsvormen

Veruit de grootste groep scholen in het buitenland bestaat uit zogenaamde NTC-scholen (Nederlandse Taal- en Cultuurscholen). Deze scholen bieden minimaal drie uur per week aanvullend Nederlandstalig onderwijs, waar ook de Nederlandse en Vlaamse cultuur een vast onderdeel van uitmaakt.

NTC De Olifant in Abidjan biedt elke dag drie uur Nederlands onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 2,5 tot 15 jaar. Lees hier hun verhaal

In het buitenland vind je ook Nederlandse dagscholen. Deze kleinere groep scholen biedt een volledig lesprogramma onder (deels) Nederlandse vlag, dat leerlingen gedurende de dag volgen.

De Cederboom in Suriname verzorgt volledig dagonderwijs aan basisschoolleerlingen tot en met groep acht. Lees hun verhaal

Naast Nederlands onderwijs op locatie komt ook afstandsonderwijs veel voor in het buitenland. Van alle bij NOB aangesloten scholen zijn er 8 gericht op het aanbieden van onderwijs op afstand, waarbij digitaal lessen worden verzorgd voor kinderen.

IBID biedt IB Nederlandse les op afstand. Wekelijks bespreken en evalueren de studenten en de leerkracht via Skype de lesstof. Lees hier meer

Voor kinderen van ambtenaren van de Europese Unie, en een aantal internationale organisaties en bedrijven, zijn er ook de Europese scholen. Deze ‘Schola Europeae’ staan onder gezamenlijk toezicht van alle lidstaten van de Europese Unie. Acht van de in totaal dertien Europese scholen hebben een Nederlandstalige sectie. Op de Europese School Bergen hebben leerlingen naast de reguliere klas ook een aparte klas voor de taalsecties. Lees hier het verhaal van leerkracht Hasse

Neem contact op

Heb jij vragen over Nederlands onderwijs in het buitenland? Neem contact op via +31 (0)70 386 664 of neem contact op via de website.

Bron: NOB – Bevriende Relatie van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This