Een aantal voorbeelden die bij ons onder de aandacht werden gebracht

 

Vaststellen aflossingsbedrag

Het eerste voorbeeld is van iemand die geen financiële band meer heeft met Nederland. Het toetsingsinkomen kan dan niet worden vastgesteld door de belastingdienst via opgave van bijvoorbeeld het wereldinkomen of inkomen uit Nederland. Men heeft daarom zelf het bruto jaarinkomen aan DUO doorgegeven. Er is vervolgens een verkeerde berekening gemaakt wat heeft geresulteerd in een hoger aflossingsbedrag.

DUO verwijst de persoon in kwestie naar de belastingdienst om het inkomen te berekenen. Je zou denken, dat duurt misschien een paar weken misschien een paar maanden, maar schrik niet, de belastingdienst kan hier zomaar 3 jaar over doen.

Aanvullende studiebeurs

Het tweede voorbeeld is van ouders met een onderneming in het buitenland, die een aanvullende studiebeurs aan wilde vragen op grond van een buitenlands ouderinkomen. Ook hier werd er een verkeerde berekening gemaakt. We maken allemaal wel eens een foutje en wederom werd er verwezen naar de belastingdienst. Je raadt het al, ook hier kreeg men te horen dat het wel 3 jaar kan duren voordat men dit om kan rekenen. Dochterlief zou dan al afgestudeerd zijn.

Toetsingsinkomen conform Nederlandse belastingregels

Stichting GOED heeft DUO benaderd en zij zijn zich bewust van het probleem. De kern van het probleem zit in het feit dat er een Nederlands toetsingsinkomen moet worden berekend en dit blijkbaar (volgens de rechter) alleen door de Nederlandse belastingdienst mag worden gedaan. Dit betekent dat in geval van een buitenlands inkomen de belastingplichtige de Nederlandse belastingdienst moet verzoeken om een toetsingsinkomen vast te stellen conform de Nederlandse belastingregels.

De belastingdienst kan er vervolgens 3 jaar de tijd voor nemen om het juiste inkomen vast te stellen.

De kwestie is voorgelegd aan het ministerie van OCW met het verzoek om tot een bevredigende oplossing te komen. Zowel DUO als Stichting GOED hopen dat er snel verandering komt. Wij zullen dit in ieder geval opvolgen en via onze nieuwsbrief hierover verder berichten.

Wij ontvangen graag jullie ervaringen met DUO

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This