GRENZELOOS VERBINDEND SLAGVAARDIG

Jaaroverzicht 2021

Stichting Grenzeloos onder Eén Dak

Politiek neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland

 

Hoe is Stichting GOED ontstaan?

 

De online community NIHB (Nederlanders in het buitenland) heeft meer dan 18.600 leden wereldwijd. Nederlanders delen daar, behalve lief en leed, ook problemen en vragen rondom nationaliteit, vernieuwing van het paspoort, AOW, pensioenfondsen, de zorg, DigiD en andere onderwerpen. Deze online community wordt ondersteund door de website: www.nihb.nl.

Door de bezuinigingen van de overheid verdwenen veel consulaire posten in het buitenland. Om de mening te peilen betreffende de lange afstanden en de daarmee gepaard gaande kosten om het paspoort te vernieuwen, hield het NIHB een enquête die wereldwijd door meer dan 6.500 respondenten werd ingevuld. Op 21 april 2018 werd een rapport aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tezamen met een open brief aan Minister Blok. Zie http://bit.ly/nihb-enquete.

Naar aanleiding van deze brief aan Min. Blok, de enquête en verschillende persberichten (waaronder 2 pagina’s in de Volkskrant), werden we uitgenodigd bij Consulaire Zaken, zijn we langs geweest bij verschillende politieke partijen en hebben we een goed gesprek met de Nationale Ombudsman gevoerd. Het werd ons duidelijk dat we alleen middels een officiële entiteit, een grote groep Nederlanders in het buitenland, konden vertegenwoordigen.

De Stichting GOED is vervolgens in het leven geroepen en opgericht in januari 2019 door Antonietta Sgherzi, Max Nebig en Henk Klee. Het bestuur bestaat momenteel uit Antonietta Sgherzi, Max Nebig en Anna Lutjens, Kris van Habsburg, Anne Marie de Beaufort en Floris Keijser. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers die verspreid over de wereld wonen.

De essentie van de Stichting GOED

Door verbinding en samenwerking brede steun verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland.

GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en staat voor samenwerken en verbinden, met als doel om alle Nederlanders over de grenzen te verenigen. Door samenwerking kunnen specifieke belemmeringen of beperkingen, ten gevolge van het wonen in het buitenland, eerder worden gesignaleerd en vervolgens daadkrachtiger worden aangepakt. Verschillende organisaties ondersteunen ons doel en hebben zich aangesloten als partner of bevriende relatie.

We zetten ons o.a. in voor het behoud en het herkrijgen van het Nederlanderschap en de modernisering van de nationaliteitswet, inclusie en verbetering van de digitale overheid, verbetering van de consulaire dienstverlening en de informatievoorziening van de overheid in het algemeen. Daarnaast staan onderwerpen als zorg, pensioen en onderwijs ook op de agenda. Niet alleen de vertrokken Nederlander, maar ook de terugkerende Nederlander is voor ons belangrijk.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This