GRENZELOOS VERBINDEND SLAGVAARDIG

STEUN ONS EN WORD - GOED - DONATEUR

Stichting Grenzeloos onder Eén Dak

Politiek neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland

 

Hoe is Stichting GOED ontstaan?

 

De online community NIHB (Nederlanders in het buitenland) heeft meer dan 18.500 leden wereldwijd. Nederlanders delen daar, behalve lief en leed, ook problemen en vragen rondom nationaliteit, vernieuwing van het paspoort, AOW, pensioenfondsen, de zorg, DigiD en andere onderwerpen. Deze online community wordt ondersteund door de website: www.nihb.nl.

Door de bezuinigingen van de overheid verdwenen veel consulaire posten in het buitenland. Om de mening te peilen betreffende de lange afstanden en de daarmee gepaard gaande kosten om het paspoort te vernieuwen, hield het NIHB een enquête die wereldwijd door meer dan 6.500 respondenten werd ingevuld. Op 21 april 2018 werd een rapport aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tezamen met een open brief aan Minister Blok. Zie http://bit.ly/nihb-enquete.

Naar aanleiding van deze brief aan Min. Blok, de enquête en verschillende persberichten (waaronder 2 pagina’s in de Volkskrant), werden we uitgenodigd bij Consulaire Zaken, zijn we langs geweest bij verschillende politieke partijen en hebben we een goed gesprek met de Nationale Ombudsman gevoerd. Het werd ons duidelijk dat we alleen middels een officiële entiteit, een grote groep Nederlanders in het buitenland, konden vertegenwoordigen. 

De Stichting GOED is vervolgens in het leven geroepen en opgericht in januari 2019 door Antonietta Sgherzi, Max Nebig en Henk Klee. Het bestuur bestaat momenteel uit Antonietta Sgherzi, Max Nebig en Anna Lutjens en werkt wereldwijd met vrijwilligers.

De essentie van de Stichting GOED is om als koepel, middels verbinden en samenwerken, brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland.

GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en het doel is om de land- of regionaal gerichte Nederlandse verenigingen, stichtingen, clubs of online communities in het buitenland te verenigen onder één dak. De stichting streeft ernaar om zodoende de anderhalf miljoen Nederlanders waar ook ter wereld te verbinden en wil zich optimaal inzetten voor het ‘algemeen’ belang. Door samenwerken kunnen specifieke belemmeringen of beperkingen, die samengaan met het wonen in het buitenland, eerder worden gesignaleerd en vervolgens daadkrachtiger worden aangepakt. Verschillende organisaties hebben zich, sinds de oprichting begin januari 2019, al aangesloten als partner of bevriende relatie.

Een van onze prioriteiten is het verlies van het Nederlanderschap en de modernisering van de nationaliteitswet, met name het verplichte keuzemoment van de tweede generatie, bij een dubbele nationaliteit. Maar ook verbetering in de digitale en consulaire dienstverlening en de informatievoorziening van de overheid in het algemeen. 

De resultaten van het nationaliteitsonderzoek zijn in oktober 2019 bekend gemaakt; https://www.stichtinggoed.nl/Nat_Onderzoek.pdf

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Belangrijke informatie en de laatste nieuwtjes voor Nederlanders die in het buitenland wonen. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This