Selecteer een pagina

Heffingsrecht over lijfrente-uitkering aan inwoner Filipijnen

De Hoge Raad oordeelt dat Nederland ook een heffingsrecht heeft over de lijfrente-uitkering van X. De lijfrente-uitkeringen komen namelijk ten laste van de winst van NN in de zin van art. 18 lid 2 Verdrag Nederland-Filippijnen. Voor meer informatie ga naar: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/heffingsrecht-voor-nederland-over-lijfrente-uitkering-aan-inwoner-filipijnen/ Voor de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:215 Cees Vermeeren VBNGB bestuurslid en landencoördinator België

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This