Selecteer een pagina

Heffingsrecht pensioenuitkering aan inwoner België Art. 18 Belastingverdrag NL-België. Heffingsrecht pensioenuitkering aan inwoner België is toegewezen aan Nederland. Rechtsherstel box 3.

Bron: de Rechtspraak Belanghebbende woonde in de jaren 2016 tot en met 2018 in België. Zijn inkomsten in de onderhavige jaren bestonden uit een Nederlandse uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit hoofde van Algemene Ouderdomswet (AOW) alsmede Nederlandse pensioenuitkeringen van Aegon en PME. Belanghebbende bezit het recht van vruchtgebruik van een in Nederland gelegen […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This