Huidige politiek en wetsvoorstellen mbt nationaliteit, wat kunt je doen?

Thema 9

Dat de politiek graag met de nationaliteitswetgeving speelt kun je wel zien aan de vele wijzigingen- aanpassingen. Zo zijn er in de laatste twintig jaar (sinds 1998) dertien wijzigingen geweest (tot 2018).

N.b.: Naar de mening van de Stichting GOED wordt deze specifieke aandacht nauwelijks ingegeven door aandachtspunten veroorzaakt door de overgrote meerderheid van de GOED doelgroep (Nederlanders in het buitenland) maar door enerzijds vermeende integratieproblemen en anderzijds toenemende politiek populisme. GOED is strak politiek neutraal -ook in deze-, doch wenst anderzijds wel op te merken dat indien en voor zover haar belangenbehartiging op enigerlei mate negatief beïnvloed wordt door, zaken waarvoor haar achterban nog de oorzaak nog de aanleiding toe zou zijn, zij anderzijds het volstrekt onjuist vindt daar wel onder te moeten leiden. Dit als een soort van “niet te voorkomen bijkomende ‘schade’”. Alsof “de goeden onder de kwaden” zouden moeten leiden.

Dat betekent dat je te maken had met dertien verschillende wetten. Ondanks dat vaak de aanpassingen klein waren is het voor velen, inclusief ambtenaren en juristen, verwarrend en gecompliceerd. Het was zelfs zo veranderlijk dat een wet slechts 8 dagen bestond voordat deze weer werd aangepast. Daarbij is het principe van onze (ouderwetse) wetgeving weinig veranderd sinds 1892. We zijn er nog niet aan toe gekomen om het aantal wetswijzigingen op te tellen van 1892 tot 1998. Een hoogleraar noemde onze nationaliteitswetgeving dan ook een “gedrocht”.

De vele wetten van de laatste twintig jaar staan los van ook een goed aantal voorgestelde wetswijzigingen over de jaren die niet geaccepteerd werden. Bijvoorbeeld in 2017 ging Wetsvoorstel 33.852 (R2023) niet door. In die wijziging was de focus om de naturalisatie wachttermijn langer te maken, van vijf naar zeven jaar. Maar in hetzelfde voorstel werden ook andere punten aangescherpt. Zo zou men enkel nog kunnen naturaliseren indien men woonachtig was in Nederland. Dit zou dus vooral Nederlanders in het buitenland raken. Gelukkig ging die wetswijziging niet door. Dit ging niet door omdat, onder andere, er (voor het eerst) vele Nederlanders in het buitenland politieke partijen benaderden om hun ongenoegen te uiten.

Wat nu?

Wat je nu kunt doen is toekomstige wetswijzigingen in de gaten houden en jouw mening erover delen. Ook kun je anderen laten weten wat je vindt, wat wel en niet zou mogen kunnen. Wij verwijzen op deze pagina (rechts of onderaan) via links naar de laatste wetswijzigingen. Ook schrijven we in onze Blog af en toe een artikeltje over wat dit nou betekent en wat de situatie is.

Stemmen?

Maar ook vandaag liggen er weer voorstellen tot wetswijzigingen. De ene wat positiever dan de andere. Maar in het algemeen zijn het weer aanpassingen van voorwaarden en uitzonderingen, zo blijft het “gedrocht” hoe goed bedoeld soms ook, groeien.

Veel Nederlanders die in het buitenland wonen stemmen niet (meer). Ondermeer in belangrijke mate omdat er bij dat stemmen vanuit dat buitenland onvoldoende rekening gehouden wordt met de specifieke – vooral post! – problemen. Maar ook hierin veronachtzaamd de overheid haar verplichtingen jegens die specifieke groep Nederlanders (die in het buitenland wonen…).

Het is zaak dat je mondig bent om jouw eigen belangen te verdedigen, zoniet die van jezelf, danwel die van jouw kinderen en ouders. Wij stellen dan ook dat je er goed over nadenkt om wel of niet te stemmen. Met betrekking tot de Nationaliteitswetgeving brengen wij in kaart welke politici en partij waarvoor staat. Dit zodat je weet wie jouw belangen ondersteunt en je geïnformeerd kunt beslissen wie je wilt ondersteunen. Kun je nog meer doen?

Politici, politieke partijen en de media aanschrijven?

Je kunt jouw meningen en ervaringen delen met de politici, partijen en media. Het is aan jou hoe publiekelijk je dit wilt doen. Ondanks dat je niet altijd antwoord krijgt, het aanschrijven van politici helpt in het algemeen wel. Men word zo bekend met jouw ervaring en/of mening. De meeste politici zijn redelijke mensen. Tip! Zorg dat je het schrijven beleefd, objectief en krachtig verwoord, kom met argumenten en voorbeelden. Eindig elke schrijven met een vraag. Hoe denkt u hierover, of wat gaat u hieraan doen? Vermijd of beperk een klacht, of klachten, tenzij dit niet jouw eerste schrijven is.

Belangenorganisaties?

Daarnaast zijn er een aantal organisaties zoals de Stichting GOED die soms onderzoek doen (bijvoorbeeld deze) naar jouw ervaringen en meningen. Jouw mening en ervaring zijn dan ook belangrijk.

Je kunt bijvoorbeeld ook de Ombudsman en/of het College voor de Rechten van de Mens aanschrijven. Bij deze laatste twee is het goed om juist wel een klacht, of klachten, in te dienen.

Vrienden, Familie in Nederland?

Ook is het belangrijk dat de mensen in Nederland weten hoe jij dingen ervaart en erover denkt. Het is helaas vaak het geval dat men in Nederland een andere zienswijze heeft. Zo wordt in Nederland naturalisatie en de nationaliteitswetgeving vaak geassocieerd met vluchtelingen, integratie/inburgering en sociale problemen. Dat meestal de problematiek in Nederland los van de nationaliteitswetgeving staat wordt niet altijd zo gezien.  

Overzicht Politiek 

Je kunt hier binnenkort een overzicht vinden van politieke partijen en politici die een mening hebben mbt de verdere ontwikkeling van de nationaliteitswetgeving. Dit voornamelijk mbt het wel of niet toelaten van het ook hebben van andere nationaliteiten. Aangezien individuele politici invloed hebben en eventueel richting geven aan hun partij is de individuele mening ook van belang.

Nogmaals, de Stichting GOED heeft geen politieke voorkeur en is politiek onafhankelijk. Echter worden veranderingen van de nationaliteitswetgeving door de politiek gedreven en de Stichting GOED ziet heel goed in dat het beter kan voor de vele Nederlanders in het buitenland en internationale families. Wij hopen dan ook dat positieve veranderingen door alle partijen ondersteund worden.

Huidige Voorstellen:

 

De wet vandaag:

Rijkswet op het Nederlanderschap, Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Belangrijke informatie en de laatste nieuwtjes voor Nederlanders die in het buitenland wonen. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This