Selecteer een pagina

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen het besluit dat eiser verdragsgerechtigd is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bron: De Rechtspraak Eiser ontvangt pensioen op basis van de Algemene ouderdomswet (AOW). Op 11 december 2020 ontvangt verweerder van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanmeldbericht vanwege de verhuizing van eiser naar Portugal. Daarop volgt het primaire besluit van verweerder. In bezwaar heeft verweerder nader onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat OHRA, de zorgverzekeraar van eiser, […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This