Introductie en disclaimer

De nationaliteitsthema’s 1-12 zijn opgesteld door Kris von Habsburg en Paul Munsell.

Kris von Habsburg woont al meer dan 25 jaar in den vreemde (Engeland, Thailand, China, Ierland, Australië, VS, etc) waar hij ervaring heeft met internationaal werken, huwelijk, scheiding, kinderen, en heeft zelf met zijn kinderen ook een andere nationaliteit erbij. Hij heeft ook een paar jaar als consulair medewerker gewerkt en heeft daar kennis opgedaan van zaken zoals afgifte paspoorten, nationaliteitswetgeving, consulaire bijstand etc. Kris geeft stichtingen en politici advies op dit gebied en geeft vaak informeel advies aan anderen om te zorgen dat men binnen de wet blijft en nationaliteitsproblematiek vermijdt. De auteur is erg begaan met de problematiek en leed veroorzaakt door de huidige nationaliteitswetgeving, die onder andere families kan scheiden en ouderen doet vereenzamen zoals hij onder meer zag via zijn werk in Australië. Hij herkende al snel hoe de nationaliteitswetgeving Nederlandse immigranten en hun families raakt en dat het ook anders kan.

Paul Munsell woont zo’n 30 jaar in het buitenland (VS, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Hij heeft Franse en Duitse taal en letterkunde gestudeerd aan de Georgetown University te Washington DC en de George Mason University, Virginia. Daarna studeerde hij politieke wetenschappen en recht aan de Institut d’Études Politiques de Paris en de Université de Paris (Panthéon-Assas) te Parijs. Paul heeft de Facebookgroep “Netherlands/Dutch Nationality Law Changes 2010 & Latent Dutch” opgericht. Volgens de Nederlandse ambassade te Washington was Paul de eerste Nederlander in Noord-Amerika die de optieverklaring in 2010 voor de “Latente Nederlanders” heeft afgelegd. Omdat de officiële informatie van de overheid vaak aanleiding geeft tot verwarring of onduidelijkheid, beantwoordt hij graag onofficieel kwesties over het Nederlanderschap, ter ondersteuning van Nederlanders in het buitenland.

Waarom deze pagina’s en niet een verwijzing naar de officiële rijksoverheidswebsite?

De overheid wordt door velen bekritiseerd vanwege de onduidelijke informatie die zij verstrekt. Ook de Nationale Ombudsman kwam tot die conclusie na een onderzoek. Ondanks dat we nu wat verbetering in de informatieverstrekking zien, blijft deze nog erg beperkt. Stichting GOED is nu als aanvulling op het onderzoek van de Nationale Ombudsman, zelf een uitgebreid onderzoek gestart. Daarnaast zal de overheid niet altijd zelfstandig uitleggen hoe men van de wet gebruik kan maken. Bovendien moeten we helaas concluderen dat door de overheid veel fouten worden gemaakt. Zo zijn er diverse rapporten van overheidspersoneel die (nog steeds) foutieve informatie verstrekken, soms met desastreuze gevolgen. Dit komt vaak voort uit het feit dat men niet de hele wet kent of volledig begrijpt. Daarbij is de nationaliteitswetgeving ook gecompliceerd door de uitzonderingen en voorwaarden. Ook het delen van eigen ervaringen en situaties (soms jaren of decennia geleden) op internet en de sociale media zorgt voor verwarring. Zo was de wet vroeger net even anders en behoorde persoon A tot een uitzondering, terwijl nu persoon B met de huidige wet te maken heeft en waarschijnlijk een andere situatie heeft. Met de volgende pagina’s hopen we dan ook mensen te waarschuwen en te helpen.

N.b.: Het is zeker niet met zekerheid te stellen en ook niet wetenschappelijk onderbouwd, maar het zou ons, Stichting GOED, niets verbazen als deze tekortkomingen aan overheidszijde, haar oorsprong vinden in het niet of nauwelijks ter harte nemen van de belangen van Nederlanders in het buitenland, op het moment dat wetgeving / formalisering van dergelijk regels, overwogen worden. Men proeft als het ware dat nationaliteitsregels in de breedste worden opgeteld vanuit het in artikel één van de grondwet verankerd principe dat ‘onze’ wet geldt voor hen binnen de Nederlandse grenzen en verplaatst zich onvoldoende in hen, die zich buiten de Nederlandse grenzen verkeren

Art.1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 De drie belangrijke punten om te onthouden:

  1. De huidige Nederlandse nationaliteitswetgeving staat het hebben of verkrijgen van een andere nationaliteit NIET toe en je kunt dan (ongemerkt) automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen.
  2. Er zijn uitzonderingen die dit toch mogelijk maken.
  3. Wanneer je eenmaal tot een uitzondering behoort, bestaat er nog altijd het gevaar dat je later alsnog de Nederlandse nationaliteit (ongemerkt) automatisch verliest.

Uitzonderingen

Kreeg u uw andere nationaliteit na 1 april 2003? Dan verliest u de Nederlandse nationaliteit. Behalve als u tot de uitzonderingen behoort.

In deze gevallen behoudt u als Nederlander beide nationaliteiten:

  • U bent geboren in het land van uw andere nationaliteit. En u woonde daar op het moment dat u de andere nationaliteit aannam.
  • U woonde voor uw 18de jaar 5 jaar achtereen in het land van uw andere nationaliteit.
  • U bent getrouwd met iemand die de andere nationaliteit heeft.

Deze uitzonderingen gelden niet als u de nationaliteit van Oostenrijk of Noorwegen aanneemt. Dan verliest u de Nederlandse nationaliteit wel.

Politiek en wetswijzigingen

De Stichting GOED is politiek neutraal en geen voor- of tegenstander van politici of politieke partijen. Wel zullen we aangeven welke partijen of politici voorstanders of tegenstanders zijn van het hebben dan wel verkrijgen van een andere nationaliteit. Hebben jij of jouw kinderen een andere nationaliteit aangenomen, dan is het verstandig dat je de politiek en toekomstige wetsvoorstellen en wijzigingen in de gaten houdt. Meer informatie hierover op de pagina; Huidige-politiek-en-wetsvoorstellen-mbt-nationaliteit-wat-kunt-u-doen

DISCLAIMER
Alle informatie en adviezen moeten door de lezer zelf geverifieerd worden, alvorens actie te ondernemen. De informatie en het advies kunnen ongewild fouten bevatten en de situatie kan van persoon tot persoon verschillen. Daarnaast kan de wet net veranderd zijn of in de toekomst veranderen. Zie je een fout of heb je aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This