Selecteer een pagina

AOW opbouwen

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

AOW opbouw

Voor de jaren dat je niet in Nederland woont, bouw je geen AOW (Algemene Ouderdomswet) rechten op. Er onstaat dan dus een AOW-gat. Controleer of je in je nieuwe woonland een vergelijkbaar AOW of state pension opbouwt. Bijvoorbeeld binnen de EU is dat vaak wel het geval. Kijk hoe hoog je eventuele state pension is, want de verschillen zijn groot.

Voor elk jaar – in de 50 jaar voorafgaand aan je AOW gerechtigde leeftijd – waarin je in Nederland hebt gewoond, ontvangt je 2% van de volledige AOW. Het maakt daarbij niet uit of je wel of niet in loondienst hebt gewerkt of een eigen bedrijf hebt gehad.

Heb je bijvoorbeeld in de 20 van de 50 jaar (voorafgaande aan je AOW gerechtigde leeftijd) in Nederland gewoond, dan heb je recht op 40% van de volledige AOW. Hoeveel AOW je ontvangt en hoeveel je overhoudt van je AOW is afhankelijk van belastingen en in welk land je woont. Meer informatie hierover vind je onder AOW ontvangen in het buitenland.

Als je in het buitenland woont, kan je ervoor kiezen om vrijwillig je AOW aan te vullen. Dan telt dit ook mee voor de 2% AOW pensioen per jaar.

Vrijwillig AOW verzekeren kan alleen onder bepaalde voorwaarden: zo moet je je uiterlijk een jaar na vertrek aanmelden en mag je maximaal 10 jaar vrijwillig bijverzekeren. Hoeveel je moet betalen en hoe dit in zijn werk gaat lees je op de website van de SVB.

Komt je naar Nederland en heb je nog nooit AOW rechten opgebouwd, (bijvoorbeeld je kinderen die buiten Nederland zijn opgegroeid) dan kan je gebruik maken van de inkoopregeling AOW. Dat moet je dan binnen 10 jaar na aankomst in Nederland doen.

De voordelen van vrijwillig verzekeren zijn: dat je je AOW-gat vult en dat je na je pensioendatum een levenslange uitkering krijgt die wordt gecorrigeerd (geindexeerd) voor inflatie.

De nadelen zijn: dat er geen uitkering is bij overlijden en dat de hoogte van de AOW afhankelijk is de politiek in Nederland (bijvoorbeeld aanpassingen AOW bedrag en leeftijd). Voor hogere inkomens is de premie relatief duur.