Brexit en je pensioen

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

Brexit is een feit en er ligt een nieuw akkoord. De precieze gevolgen voor pensioenopbouw, aanvraag en uitbetaling moeten nog duidelijk worden maar hieronder vind je vast een aantal bruikbare links:

Antwoorden op vragen over AOW in het VK na Brexit. De informatie wordt nog verder aangevuld:

https://www.svb.nl/nl/aow/nieuws/veelgestelde-vragen-brexit-en-aow

Goede uitleg over de gevolgen voor Belgische pensioenen. Naar verwachting zal dit op veel punten vergelijkbaar zijn voor Nederlandse pensioenen:

https://www.viw.be/nl/het-lot-van-het-belgische-pensioen-het-verenigd-koninkrijk-na-brexit

Als het om Nederlandse issues gaat die niet in het terugtrekkingsakkoord zijn opgenomen dan is waarschijnlijk dit bilaterale verdrag van toepassing: https://wetten.overheid.nl/BWBV0001782/2007-06-01#Verdrag_2

Informatie over het UK state pension:

https://www.gov.uk/guidance/benefits-and-pensions-for-uk-nationals-in-the-eea-or-switzerland