Selecteer een pagina

Het nieuwe pensioenstelsel

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

Het nieuwe pensioenstelsel is inmiddels een feit. Dat was nodig omdat onze levensverwachting flink is toegenomen en omdat we niet meer ons hele leven voor 1 werkgever werken.

Nederland heeft internationaal gezien nog steeds een erg goed pensioenstelsel. Dat we nu zijn afgestapt van de zogenaamde pensioenbelofte was te verwachten. Beloftes die niet waargemaakt kunnen worden, daar heeft niemand wat aan. Andere landen zijn al eerder overgestapt van zogenaamde defined benefit schemes naar defined contribution schemes voor de werkgeverspensioenen. Waarbij je dus niet langer de hoogte van de pensioenuitkering garandeert maar wel de pensioenopbouw of bijdrage, de contribution.

Meer uitleg over het nieuwe pensioenstelsel en het waarom vind je hier.

Elke  verandering heeft voor en nadelen en brengt de nodige onzekerheid. Wij proberen ons vooral te richten op de gevolgen voor Nederlanders in het buitenland maar hieronder wat algemene informatie op een rij:

Voor vooral 60ers is het goede nieuws dat de AOW leeftijd omlaag gaat. Ze kunnen daardoor in veel gevallen een aantal maanden eerder met pensioen. Meer details vind je hier.

We krijgen dus geen toezegging (of belofte) meer over de hoogte van onze toekomstige pensioenuitkering. Het werkgeverspensioen wordt individueler en afhankelijk van de beleggingsresultaten die de pensioenfondsen boeken met ons pensioengeld. Wel worden daarbij allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen en komt er een solidariteitsfonds.

Het nabestaandenpensioen wordt verbeterd zodat als je overlijdt net nadat je van werkgever bent gewisseld, je nabestaanden niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

40ers gaan gecompenseerd worden omdat zij anders onevenredig veel premies hebben betaald. Want jong heeft altijd meer premie betaald dan oud en zou dat later terug krijgen. Dat verandert nu. Veertigers moeten dus nog beter hun pensioenopbouw in de gaten houden.

Ook voor mensen die al met pensioen zijn blijft er onzekerheid. Krijgen ze nog compensatie voor pensioenen die al jaren niet meer meestijgen met de inflatie? En de pensioenfondsen krijgen nu meer ruimte m.b.t. de dekkingsgraad waardoor ze minder snel hoeven te korten op de uitkeringen. Maar is die ruimte genoeg en hoe lang krijgen ze die ruimte?

Het nieuwe pensioenstelsel moet voor 2026 in werking treden. Maar als het een pensioenfonds lukt de aanpassingen eerder door te voeren, dan mag dat. Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel vind je ook hier.