Hoe kan ik mijn pensioen aanvragen?

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

Je pensioen aanvragen in het buitenland

Woon je in het buitenland dan is het raadzaam om bijtijds te beginnen met het uitzoeken van je pensioenaanvraag. Bijvoorbeeld een jaar van te voren kan je al beginnnen met het opvragen van informatie en ervoor zorgen dat al je gegevens bij al je pensioenfondsen en instanties up to date zijn. De meeste landen zijn niet zo efficient als Nederland en je wilt toch op tijd je pensioen ontvangen.

De SVB geeft hele duidelijke informatie over AOW aanvragen in het buitenland.

De SVB raadt aan om 6 maanden voor je AOW-leeftijd je aanvraag te doen. Ook leggen ze uit in welk land je je basispensioen (AOW) moet aanvragen.

Woon je in een EU land dan vraag je je basispensioen aan in het land waar je woont of het land waar je voor het laatst via de overheid verzekerd was voor ouderdom, ziekte en werkloosheid.

Veel meer goede informatie over pensioen en AOW aanvragen binnen de EU vind je op de website van de Europese Unie. Je vindt daar informatie per land en ook algemene informatie bijvoorbeeld over hoe je omgaat met opbouwd pensioen in verschillende EU landen en de verschillende pensioenleeftijden per land.

Woon je in een verdragsland of EER land en ben je daar verzekerd voor je basispensioen (zoals een AOW) dan loopt je aanvraag via de pensioenuitvoerder van je woonland. Ben je niet verzekerd voor basispensioen in je woonland, neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van het land waar je voor het laatst verzekerd was via de overheid voor ouderdom, ziekte en werkloosheid.

Woon je in een ander land neem dan bijtijds contact op met de SVB.

Verder is je pensioenaanvraag in het buitenland grotendeels vergelijkbaar met hoe het gaat als je in Nederland je pensioen aanvraagt.

Op rijksoverheid.nl lees je alles over hoe je in Nederland je pensioen aanvraagt en wat je kan doen als je denkt dat ze een pensioen vergeten zijn.

Een paar maanden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijg je een aanvraagformulier van je pensioenuitvoerder. Krijg je geen bericht? Neem dan zelf contact op met je pensioenuitvoerder(s). Je pensioengerechtigde leeftijd staat in je pensioenregeling als standaardpensioenleeftijd.

Is je overzicht niet volledig?

Denkt je meer pensioenrechten opgebouwd te hebben dan vermeld staan op je pensioenoverzicht? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder waar je dat pensioen heeft opgebouwd.

Misschien heb je in het verleden de waarde van een pensioen laten overdragen naar een volgende pensioenuitvoerder. Er staat dan geen pensioen meer geregistreerd bij de oude pensioenuitvoerder.

Bestaat het pensioenfonds of de verzekeraar niet meer? Dan kan je je oude pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen vinden via de Nederlandsche Bank (DNB). DNB kan niet nagaan of je bij een bepaalde werkgever pensioenrechten hebt opgebouwd.

Je kunt ook contact opnemen met de Stichting Pensioenregister van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen (info@stichtingpensioenregister.nl, 020-751 28 70).

Pensioenfonds niet bekend

Heb je geen bewijs van inschrijving of pensioenopgave? Of weet je de huidige naam van de pensioeninstantie niet? Dan kan je het volgende doen:

  • Kijk op de website mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Informeer bij je voormalige werkgever of vroegere collega’s naar de pensioenuitvoerder.
  • Informeer bij een vakorganisatie of je werkgever was aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.
  • Was je pensioen opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij? Dan kan je contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars of de Sociaal Raadslieden in je omgeving. Zij hebben een volledige lijst van pensioenfondsen en verzekeraars.

 

Werkgever en pensioenuitvoerder onvindbaar

Heb je geen bewijs van een pensioenaanspraak? En zijn de werkgever en de pensioenuitvoerder niet meer te vinden? Dan kan je bij de volgende instanties informeren wat er met het bedrijf is gebeurd:

  • de Kamer van Koophandel of het gemeentehuis
  • de werkgeversorganisatie waar je werkgever lid van was
  • de informatiedesk van DNB
  • de Pensioenfederatie.

Bron: Rijksoverheid.nl