Levensbewijs – Met Pensioen

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

Levensbewijs – Bewijs van in leven zijn – Attestatie de Vita

Als je in Nederland woont, krijgen pensioenfondsen de gegevens over je persoonlijke situatie automatisch door via de gemeente waar je woonachtig bent. Als je in het buitenland woont, ontvangt men deze gegevens niet automatisch. Daarom moet je deze gegevens zelf doorgeven.

Op het moment dat je met pensioen gaat en buiten Nederland woont, moet je dat vaak vóór de eerste pensioenbetaling aantonen met een woonplaatsverklaring. Je kunt deze opvragen bij de Nederlandse ambassade, de plaatselijke overheid of een notaris. Als je al pensioen ontvangt en je verhuist buiten Nederland, dan wordt er ook om een woonplaatsverklaring gevraagd.

Je ontvangt ieder jaar van de SVB en/of pensioenfonds(en) het formulier Levensbewijs. Als een pensioenfonds is aangesloten bij de SVB, dan wordt het ‘Bewijs van in leven zijn’ door de SVB verwerkt; zo niet, dan zal het pensioenfonds dit zelf regelen.

Laat het formulier bestempelen of ondertekenen door één van onderstaande officiële instanties:
• de burgemeester van je gemeente;
• een ambtenaar van je gemeente (Bevolking of Burgerlijke Stand);
• de politie;
• een notaris

Gerapporteerde problemen met het Levensbewijs:

Niet alle pensioenfondsen werken samen met de SVB. Dit kan onderstaande gevolgen hebben:
• Men moet soms wel 4 tot 5 ‘bewijs van in leven’-formulieren invullen, legaliseren en versturen.
• Er is geen eenduidige werkwijze in de manier van aanleveren (digitaal of per post) tussen de SVB en de verschillende pensioenfondsen.
• Bewijs raakt nog al eens zoek in de post, waardoor zonder waarschuwing pensioen wordt stopgezet.
• Stempel van notaris wordt niet erkend.

Stichting GOED probeert de problemen met Levenbewijs in het buitenland op te lossen.