Selecteer een pagina

Pensioen onbekend

Je bent hier:
← Alle onderwerpen
Is uw pensioenoverzicht niet volledig?

Denkt u meer pensioenrechten opgebouwd te hebben dan vermeld staan op uw pensioenoverzicht? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen heeft opgebouwd.

Misschien heeft u in het verleden de waarde van een pensioen laten overdragen naar een volgende pensioenuitvoerder. Er staat dan geen pensioen meer geregistreerd bij de oude pensioenuitvoerder.

Bestaat het pensioenfonds of de verzekeraar niet meer? Dan kunt u uw oude pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen vinden via de Nederlandsche Bank (DNB). DNB kan niet nagaan of u bij een bepaalde werkgever pensioenrechten heeft opgebouwd.

U kunt ook contact opnemen met de Stichting Pensioenregister van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen (info@stichtingpensioenregister.nl, 020-751 28 70).

Pensioenfonds niet bekend

Heeft u geen bewijs van inschrijving of pensioenopgave? Of weet u de huidige naam van de pensioeninstantie niet? Dan kunt u het volgende doen:

  • Kijk op de website mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Informeer bij uw voormalige werkgever of vroegere collega’s naar de pensioenuitvoerder.
  • Informeer bij een vakorganisatie of uw werkgever was aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.
  • Was uw pensioen opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars of de Sociaal Raadslieden in uw omgeving. Zij hebben een volledige lijst van pensioenfondsen en verzekeraars.

Werkgever en pensioenuitvoerder onvindbaar

Heeft u geen bewijs van een pensioenaanspraak? En zijn de werkgever en de pensioenuitvoerder niet meer te vinden? Dan kunt u bij de volgende instanties informeren wat er met het bedrijf is gebeurd:

  • de Kamer van Koophandel of het gemeentehuis;
  • de werkgeversorganisatie waar uw werkgever lid van was;
  • de informatiedesk van DNB;
  • de Pensioenfederatie.

Bron: Rijksoverheid