Werkgeverspensioen ontvangen

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

Je werkgeverspensioen ontvangen in het buitenland:

Heb je in Nederland een werkgeverspensioen opgebouwd?

Zorg dan dat je je pensioenfonds op de hoogte houdt en neem contact met ze op.

Geef je pensioenfonds een actueel adres en rekeningnummer. Meld het ook als je gaat trouwen of scheiden.

Tip. Op een Nederlandse rekening ontvang je je geld vaak sneller dan op een buitenlandse rekening. Ook betaal je, buiten de EU, bankkosten. Dus Nederlands pensioen ontvangen op een Nederlandse bankrekening is het beste.

Heb je geen AOW of Anw, dan stuurt je pensioenfonds je ieder jaar het formulier ‘bewijs van leven’. Dat is voor veel mensen in het buitenland een fluitje van een cent, maar voor veel anderen een jaarlijkse (of halfjaarlijkse) terugkerende frustratie. Lees hier meer over het levensbewijs.

Bijvoorbeeld de twee grootste pensioenfondsen van Nederland geven goede informatie over pensioen ontvangen in het buitenland.

ABP in het buitenland

Pensioenfond Zorg & Welzijn in het buitenland

Hoeveel

Wil je weten hoeveel pensioen je hebt opgebouwd ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl

Je vindt daar informatie over hoeveel AOW en bedrijfspensioen je hebt opgebouwd. Informatie over eventuele aanvullende pensioenen die je zelf hebt geregeld vind je hier niet.

Ook vind je daar informatie over wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt. Niet onbelangrijk.

Inloggen doe je met je DigiD.  Heb je geen DigiD? Hier vind je alle informatie over het aanvragen van DigiD vanuit het buitenland.

Vanuit een aantal EU-landen heb je geen DigiD nodig om je pensioenoverzicht op te vragen. Je kan in plaats van met je DigiD dan inloggen met een andere Europees goedgekeurde digitale identiteit welke landen dat zijn vind je hier.

Ook als je bijvoorbeeld bij pensioenfonds Zorg & Welzijn je nieuwe adres wilt doorgeven kan dat online via MijnPFZW en log je in met je DigiD.

Belasting

Waar je belasting betaalt over je pensioen is, net als voor je AOW, afhankelijk van belastingverdragen. En vaak is het afhankelijk van de hoogte van je pensioen.

Trouwens Nederlandse ambtenaren betalen meestal belasting in Nederland.

Een goed voorbeeld is Duitsland:

Woon je in Duitsland en ontvang je een pensioen, lijfrente of sociale verzekeringsuitkering uit Nederland? Dan betaalt je hierover in Duitsland belasting.

Maar ontvang je meer dan €15.000 per jaar, dan betaal je belasting (loonheffing) in Nederland. Dus ontvang je €10.000 AOW plus €6.000 bedrijfspensioen uit Nederland dan betaal je dus in Nederland belasting.

Als je in Nederland belasting betaalt over je pensioen en AOW dan valt dat in Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Je betaalt naar verhouding meer als je inkomen hoger is.

Meer informatie over de belastingtarieven Box 1 vind je hier.

Als je in Nederland woont, betaal je ook premies voor je volksverzekeringen. Dit zijn de premies voor de AOW (Algemene Ouderdomswet), de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). In het jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaal je helemaal geen AOW-premie meer dus dan alleen nog premies Anw en Wlz.

Als je buiten Nederland woont, betaal je geen premies voor volksverzekeringen. Die premies worden dus niet ingehouden op je pensioen en je bent dus ook niet verzekerd.

Woon je in een zogenaamd verdragsland (EU, EEG en nog een paar landen) dan betaal je wel een bijdrage voor je zorgverzekering. Dit wordt dus ingehouden op je pensioen. Woon je niet in een verdragsland dan betaal je dat dus niet maar moet je zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in je nieuwe woonland.

Lees meer over de verdragsbijdrage onder het kopje AOW ontvangen.

In het buitenland krijg je vaak minder of geen heffingskortingen waardoor je dus meer belasting betaalt dan dat je in Nederland zou doen. Lees hier meer over heffingskortingen en KBB.

Vraag bij je pensioenfonds na hoeveel ze gaan inhouden en wat je netto gaat ontvangen. Vraag ook bijtijds na of ze in het buitenland kunnen uitkeren. Veel pensioenfondsen hebben geen vergunning voor het buitenland. Dus heb je bijvoorbeeld een werkgeverspensioen dat een kapitaal opbouwt (in plaats van een gegarandeerde uitkering), dan kan je moeilijkheden krijgen bij het omzetten van je kapitaal in een uitkering. Voor je vertrekt naar het buitenland, wil je zeker weten van wie en hoe je je werkgeverspensioen gaat ontvangen.

Vraag ook altijd zelf na bij de belastingdienst wat en hoeveel belasting je moet gaan betalen. De BelastingTelefoon Buitenland bereik je onder: +31 55 5 385 385 en meer informatie over de verschillende belastingverdragen vind je hier.