Werkgeverspensioen opbouwen

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

Werkgeverspensioen opbouwen

Werk je voor een lokale werkgever, controleer dan altijd hoe het werkgeverspensioen is geregeld. Doe dat bijtijds en het liefst vóór vertrek omdat het grote invloed heeft op je besteedbare inkomen. In sommige landen is er geen werkgeverspensioen geregeld en heb je bijvoorbeeld alleen recht op state pension (AOW). In dat geval moet je dus zelf gaan pensioensparen en dat neemt al gauw 10-15% van je bruto inkomen, als je dat goed wilt doen.

Let ook op je dekking voor arbeidsongeschiktheid en overlijden. Als dat niet, of niet goed, geregeld is, moet je dat ook zelf regelen of aanvullen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bijvoorbeeld vaak duur.

Je Nederlandse werkgeverspensioen:

Blijf je bij dezelfde werkgever, dan loopt misschien je werkgeverspensioen gewoon door.

Ga je voor een nieuwe werkgever werken dan kan je, als dat er is, deelnemen in hun werkgeverspensioen en eventueel de waarde van je vorige werkgeverspensioen overdragen.

De regels van waardeoverdracht verschillen per land. (Meer hierover vind je hier). Laat je wel altijd goed adviseren want je wilt hierop niet achteruitgaan. Nederlandse werkgeverspensioenen zijn sterk en je wilt bijvoorbeeld niet zomaar een uitkeringsovereenkomst omzetten in een premieovereenkomst. Omdat het bij waardeoverdracht vaak om grote bedragen gaat, moet je goed opletten dat je een betrouwbare adviseur inschakelt. Lees meer hierover onder Privé pensioen opbouwen.

Je kan ook vrijwillig je oude werkgeverspensioen voortzetten. Dat moet je dan wel gelijk doen bij het wisselen van werkgever en het kan maximaal 3 jaar (voor werknemers). Verder moet je minimaal 3 jaar bij je oude pensioenfonds hebben opgebouwd en je mag niet elders ook nog opbouwen. Niet alle pensioenfondsen en werkgevers bieden je de mogelijkheid van voortzetten.

Blijf je ook na je pensioen in het buitenland en wil je dus je pensioen ontvangen in het buitenland. Let dan goed op en neem bijtijds contact op met je Nederlandse pensioenfonds over hoe en wat. Bijvoorbeeld het omzetten van lijfrentekapitaal in een uitkering kan belemmeringen opleveren. Lees ook onze informatie over pensioen ontvangen.