Nationaliteitswetgeving, problematiek en een open onderzoek

Wat vooral de aandacht vraagt:

  • Het onbewust en automatisch verlies van het Nederlanderschap bij het aannemen van een andere nationaliteit, bijvoorbeeld die van je woonland.
  • Het risico je Nederlanderschap automatisch te verliezen, bij het hebben van een meervoudige nationaliteit, als je niet op tijd je paspoort verlengt m.b.t. de tienjarenklok.

De politiek in Nederland geeft nog altijd verschillende signalen af. Zo zijn er voorstanders van modernisering en het zonder meer toelaten van een andere nationaliteit, maar er zijn ook politici die verdere beperkingen willen of het nog gecompliceerder willen maken met nog meer voorwaarden en uitzonderingen.

Op het moment wordt in Den Haag een nieuw wetsvoorstel omtrent de dubbele nationaliteit voorbereid, naar aanleiding van de in het regeerakkoord opgenomen ‘modernisering nationaliteitsrecht’; het valt echter te betwijfelen of er echt sprake is van modernisering.

In 2015/16 heeft de Nationale Ombudsman een onderzoek verricht (zie ook de Kamervragen hierover), de conclusie was dat de overheid Nederlanders in het buitenland onvoldoende actief informeert/waarschuwd over het verlies Nederlanderschap.

Het nieuwe nationaliteitsonderzoek van Stichting GOED is een aanvulling hierop en blijft langdurig openstaan. Dit biedt iedereen de mogelijkheid deel te nemen, zodat we het onbewust verlies van het Nederlanderschap werkelijk kunnen inventariseren. Over hoeveel (oud) Nederlanders hebben we het en wat voor een gevolgen heeft de huidige en toekomstige nationaliteitswetgeving specifiek voor deze grote (> 1 miljoen) vaak ‘vergeten’ groep Nederlanders in het buitenland. Bovendien zullen en kunnen we hiermee invloed uitoefenen op de modernisering van de nationaliteitswet, welke is opgenomen in het regeerakkoord. BELANGRIJK DUS, DIT ONDERZOEK ZO VEEL MOGELIJK TE DELEN! Dit kan via deze pagina of copy en paste deze link: http://bit.ly/nationaliteit

De reacties, ontvangen tot 08/10/2019, zijn nu bekend gemaakt in een rapport. Het onderzoek blijft echter gewoon open staan om aan deel te nemen.

Wat achtergrond informatie:

Proces-modernisering-nationaliteitsrecht

Antwoorden-kamervragen-modernisering-nationaliteitsrecht

Antwoord op Open Brief van NIHB aan Staatssecretaris Harbers.

 

Luister naar het radiointerview op SBS Dutch over het nationaliteitsonderzoek

Onderzoek Nationaliteit

Hoe denken Nederlanders in het buitenland over de huidige nationaliteitswetgeving en de in het regeerakkoord opgenomen modernisering van deze wetgeving? Door middel van dit onderzoek willen we de meer dan een miljoen Nederlanders in het buitenland een stem in deze geven. Een vaak vergeten groep, die echter wel direct te maken heeft en/of krijgt met de huidige en nieuwe wetgeving. 

Doe mee en vul het onderzoek in! 

 

Op verzoek van de Stichting GOED hebben Paul Munsell en Kris von Habsburg 12 themapagina’s geschreven inzake de specifieke Nationalitetsproblematiek waar veel Nederlanders in het buitenland (NIHB-er) mee te maken hebben of kunnen krijgen. Het is een kennisbron, voor hen die in deze problematiek verkeren of denken te kunnen gaan verkeren. 

Mocht je ook ervaring of expertise hebben in het Nationaliteitsrecht, dan horen we graag van je!

Meer info over de nationaliteitswetgeving, verlies of herkrijgen van het Nederlanderschap?

 

Resultaten van het nationaliteitsonderzoek nu beschikbaar

Resultaten van ons nationaliteitsonderzoekWil je weten wat de Nederlandse emigrant vindt van dubbele nationaliteit, het verlies van het Nederlanderschap en de modernisering van de nationaliteitswet? Ruim 5000 respondenten hebben hier wereldwijd antwoord op...

Lees meer

Bezoek Den Haag, 18 en 19 april 2019

Stichting GOED in gesprek met CDA-Tweede Kamerlid en Buitenlandse Zaken woordvoerder Martijn van HelvertTweede Kamerlid Martijn van Helvert sprak woensdag 17 april j.l uitgebreid met GOEDOp uitnodiging van Martijn van Helvert (CDA-Tweede Kamerlid en Buitenlandse Zaken...

Lees meer

Brexit en uw Nederlandse nationaliteit

Brexit en uw Nederlandse nationaliteitAls u enkel de Nederlandse nationaliteit heeft en geen andere aanneemt/krijgt dan is er niks aan de hand, geen paniek.Heeft u als volwassene naast de Nederlandse nationaliteit, ook een andere nationaliteit (Engels, Frans, Zuid...

Lees meer

Netherlands/Dutch nationality law changes 2010 & latent Dutch

Dit is een Facebookgroep van Paul Munsell, die alle vragen beantwoordt omtrent nationaliteit. Hij heeft zeer veel kennis van zaken.

Nederlanders in den Vreemde

Om de belangen van Nederlanders te behartigen, maar met focus op degenen in het buitenland. 

Brochure Nederlandse Overheid

Download de brochure ‘Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen? En hoe voorkom ik dat?’ 

Meer info hierover op de NIHB-website.

24/7 BZ contactcenter

Het 24/7 BZ contactcenter van Buitenlandse Zaken is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het online contactformulier, op Twitter @247BZ en telefonisch op nummer +31247247247. Je kunt hier onder meer vragen stellen over het Nederlanderschap.

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Belangrijke informatie en de laatste nieuwtjes voor Nederlanders die in het buitenland wonen. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This