Selecteer een pagina

Brexit noodwet voorstel

← Alle onderwerpen

UPDATE 30 juni 2020

De Eerste Kamer heeft voor het wetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit gestemd. Met veel dank aan de Nederlandse tak van belangenorganisatie The3million voor hun tomeloze inzet en doorzettingsvermogen.
Echter, en dit is uiterst belangrijk om te weten, de wet moet ook nog in werking treden en dat gebeurt alleen wanneer de Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol of de Tweede Kamer via een motie oordeelt dat de rechten van Nederlanders in het VK niet voldoende zijn gewaarborgd. Alleen wanneer de wet ook daadwerkelijk wordt geactiveerd, is het voor iedereen die onder deze wet valt pas mogelijk om Brits te worden zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen.

 

Wanneer Wat??

Het wetsvoorstel 35130-(R2119) is reeds door de Tweede Kamer aangenomen en naar de Eerste Kamer voor behandeling gestuurd.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft vanwege de onzekere ontwikkelingen verdere besprekingen uitgesteld tot na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dus tot na 31 januari 2020. Daarna werd het nog een keer uitgesteld vanwege verdere vragen.

Vanwege het Corona COVID-19 situatie heeft de commissie besloten om de nadere procedure via mail te regelen (social distancing) en het agendapunt aan te houden tot 12 mei 2020. Er is nog geen reactie op de gezamenlijke brief. Ondanks dat het CDA en de PVV zijn bedenkingen heeft zijn er vele politici en andere partijen die de situatie voor Nederlanders in het VK begrijpen en men is nog niet toegekomen aan enige stemming in de Eerste Kamer. Met de COVID-19 virus zijn er in het VK stemmen die een verlenging van het Brexit Transitional Deal adviseren. De onzekere situatie duurt nog voort. We wachten dus nog af.

Hieronder vindt u de laatste tekst en uitleg van het voorstel inclusief de laatste wijzigingen. Het zal door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden, wat we verwachten, en dan pas van toepassing zijn naar aanleiding van het soort van Brexit, zie hieronder.

Inwerkingtreding?
“Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat besluit wordt genomen indien het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt of is getreden en geen akkoord is bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd.“

PAS OP!
Helaas, dit is enkel een TIJDELIJKE en extra uitzondering met voorwaarden. Men moet dus erg goed opletten dat men aan de voorwaarden en tijdslimieten voldoet.

Aanvraagdatum!
Gelukkig gaat deze wetgeving uit van Uw Britse nationaliteit aanvraagdatum, en niet de datum van naturalisatie (ceremonie).

Hoe lang is deze wet geldig?
Goede vraag. Er zijn nu twee einddata van deze wet. Het is nu of tot zes maanden of tot achttien maanden na een harde Brexit geldig, link mening. Hieronder leggen we uit wat voor wie van toepassing is. Doet U de aanvraag ‘na’ de x-maanden (zie hieronder) dan verliest men alsnog AUTOMATISCH de Nederlandse nationaliteit. Tenzij men aan een andere reeds bestaande uitzondering voldoet. Ook kan men deze wetgeving ondertussen toch nog stoppen als het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie “alsnog een akkoord wordt bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd”.

WAARSCHUWING!
Als iemand nu hierdoor stappen gaat ondernemen zorg dan dat men via de officiële instanties (Ambassade, NL Gemeente, etc.) zich goed informeert. Het risico van AUTOMATISCH verlies van de Nederlandse nationaliteit blijft zo voor velen toch nog bestaan (Art 6 lid 2).

Het voorstel uiteengezet. Goed om te weten:
(Let op, dit is vandaag enkel nog een VOORSTEL.)

Geen verlies van Nederlandse nationaliteit (Art 15, lid 1 aanhef en 1a) indien:

 1. De wetgeving zal enkel van start gaan op de dag van een Brexit waarbij “geen akkoord is bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd”. Het woord voldoende staat ons inziens open ter interpretatie en dus is het afwachten hoe men hier gebruik van maakt. Het Kabinet zal bepalen of deze wet voldoende is, link mening. Ook, geen Brexit, geen wet. Een latere Brexit, een eventuele latere start datum.
 2. a) Enkel voor de periode 23 Juni 2016 tot 18 maanden na start (inwerktreding) van de wet indien men Settled Status heeft gekregen.
  b) Enkel voor de periode 23 Juni 2016 tot 6 maanden na start (inwerktreding) van de wet voor diegene zonder Settled Status.
 3. Enkel voor diegene die van 23 Juni 2016 tot het aanvragen van de Britse nationaliteit woonachtig waren in het Verenigd Koninkrijk. (Dus niet voor diegene die bvb op 24 Juni 2016 er naar toe verhuisde).
 4. Minderjarigen/kinderen delen met hun ouders in deze rechten onder de voorwaarde dat zij ook in het VK woonde vanaf 23 Juni 2016. Uitzondering op de datum zijn kinderen die in het VK na 23 Juni 2016 zijn geboren, dan vanaf geboorte datum.
 5. De huidige uitzonderingen (Art 15 lid 2 voor volwassenen en Art 16 lid 2 voor minderjarigen) blijven bestaan.

Reeds je Nederlandse nationaliteit vanwege Brexit verloren? Krijg het terug via Optie!
Het Optierecht is een gemakkelijke procedure.Het is immers geen aanvraag zoals naturalisatie maar een eigen keuze en verklaring via een specifiek formulier. Wel zal men snel (een aantal maanden) toetsen of U gebruik kunt maken van het Optie recht. Voor velen is echter het probleem dat normaal gesproken dit enkel is voor diegenen die in Nederland woonachtig zijn. En dat betekent dat velen eerst van IND/Immigratie een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd nodig hebben. En dat is voor velen weer niet makkelijk, maar zelfs moeilijk. Zo kunnen diegenen die in Nederland zijn geboren, gemakkelijker een zogenaamd ‘wedertoelatinsvisum’ krijgen dan diegenen buiten Nederland geboren. Op welk visum men dan ook terugkomt, men moet in Nederland eerst met “tenminste één jaar toelating voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf ” in Nederland gewoond hebben. Via deze wet kan het dus ook ingediend worden indien woonachtig in het VK en indien het volgende van toepassing is:

 1. U heeft de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren na 23 Juni 2016 en tussen de start van deze wet.
 2. Dit verlies was vanwege het aannemen van de Britse nationaliteit.
 3. U was vanaf 23 Juni 2016 woonachtig in het VK.
 4. U bent tot op het moment van Optie woonachitig in het VK.
 5. Uitzondering op de datum van 23 Juni 2016 zijn minderjarige/kinderen die na 23 Juni 2016 in het VK zijn geboren.
 6. Minderjarige/kinderen delen in de verkrijging indien zij ook aan dezelfde voorwaarden voldoen en op het Optie formulier van de ouder(s) vermeld worden. Let op! Het niet vermelden van de kinderen op het formulier betekent dat zij dan niet Nederlander worden en dit kan vaak niet later gecorrigeerd worden.
 7. U zult de optie kosten moeten betalen, link hier.

In dit laatste gewijzigde wetsvoorstel worden geen regelingen meer getroffen voor Britse onderdanen woonachtig in Nederland mbt Naturalisatie. U kunt het wetsvoorstel geheel nalezen in de documentatie hieronder.

De voorstellers van deze wet zijn Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lammert van Raan (PvdD), Martin van Rooijen (50PLUS), en Farid Azarkan (DENK). De rest van de Nederlanders in het buitenland, wachten nog op een echte modernisering van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

DISCLAIMER
Alle informatie en adviezen moeten door de lezer zelf geverifieerd worden alvorens actie te ondernemen. Elk advies is om U te helpen de juiste antwoorden te vinden en U de juiste richting op te helpen. Wij zijn geen advocaten of overheidspersoneel. Indien nodig kunnen we U eventueel verwijzen naar advocaten.  De informatie en het advies hier en/of per email kunnen ongewild fouten bevatten, De situatie kan van persoon tot persoon verschillen. Daarnaast kan de wet,zoals hier omschreven, net veranderd zijn of in de (nabije) toekomst veranderen. Ziet U een fout of heeft U aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op.

Tags:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *